Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Πτυχιακή Εργασία

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ενίσχυση των ερευνητικών και μεθοδολογικών ικανοτήτων του φοιτητή, η απόκτηση εμπειρίας στην μεθοδολογία της έρευνας, στη συγγραφή επιστημονικού κειμένου που προκύπτει από ερευνητική δράση, στην επιστημονική και τεχνική αποτύπωση προβλημάτων.

Επίσης σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η εξοικείωσή του φοιτητή με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αυτή εντάσσεται, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η απόκτηση εμπειρίας στη σχεδίαση, επιλογή και εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων, η διεξαγωγή μελετών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Το πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος προβλέπει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Είναι ετήσια, αντιστοιχεί στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Πτυχιακή Εργασία A’ και Πτυχιακή Εργασία B’ του 7ου και 8ου εξαμήνου σπουδών αντίστοιχα, και ισοδυναμεί με 10 ECTS (5 ECTS ανά εξάμηνο). Η Πτυχιακή Εργασία είναι πρωτότυπη, δηλαδή ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποτελούν προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.
Στον Κανονισμό πτυχιακής εργασίας προγράμματος σπουδών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης - βαθμολόγησης.

Το πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του Τμήματος προβλέπει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική. Αντιστοιχεί στο μάθημα Πτυχιακή Εργασία του 8ου εξαμήνου σπουδών και ισοδυναμεί με 20 ECTS. Η Πτυχιακή Εργασία είναι πρωτότυπη, δηλαδή ο σχεδιασμός και η υλοποίησή της αποτελούν προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.
Στον Κανονισμό πτυχιακής εργασίας προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης - βαθμολόγησης.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρουσίαση θα πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α3β-πρακτικό προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Πρακτικό εξέτασης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Α3α-έναρξη διπλωματικής εργασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ