Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (ΠΠΣ)

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. (ΠΠΣ)
Πίνακες Μαθημάτων ανά Εξάμηνο και Κατεύθυνση


1ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
101 Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 4 3 1 0 10 6
102 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 6 2 2 2 10 7
103 Υ EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ & ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 2 2 0 8 5
104 Υ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 4 2 2 0 8 5
105 Υ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 6 2 2 2 10 6
Σύνολο: 24 11 9 4 46 30

2ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
201 Υ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 2 2 0 8 5
202 Υ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 6 2 2 2 10 6
203 Υ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 4 2 2 0 8 5
204 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 6 2 2 2 10 6
205 Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 2 1 0 7 4
206 Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 3 2 1 0 7 4
Σύνολο: 26 12 10 4 50 30

3ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
301 Υ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 2 2 2 10 6
302 Υ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι 5 2 1 2 9 6
303 Υ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 2 0 1 7 4
304 Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 3 2 0 1 7 4
305 Υ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 6 2 2 2 10 6
306 Υ ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 2 1 0 7 4
Σύνολο: 26 12 6 8 50 30

4ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
401 Υ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ 3 2 0 1 7 5
402 Υ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 2 1 2 9 6
403 Υ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 3 0 0 3 10 3
404 Υ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 5 2 1 2 9 5
405 Υ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 4 2 0 2 8 5
406 Υ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 2 2 2 10 6
Σύνολο: 26 10 4 12 46 30

5ο Εξάμηνο

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
501 Υ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 2 1 1 8 5
502 Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 4 2 0 2 8 5
503 Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 4 2 1 1 8 5
504 Υ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 6 2 2 2 10 6
505 Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι 5 2 1 2 9 5
506 Υ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 3 2 1 0 7 4
Σύνολο: 26 12 6 8 50 30

6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
601 Υ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 2 1 1 8 5
602 Υ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 4 2 1 1 10 6
603 Υ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 2 1 1 8 5
604 Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 5 2 1 1 10 6
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 3 2 0 1 7 4
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Σύνολο: 23 12 4 6 50 30

7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
701 Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 4 2 1 1 8 5
702 Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ 4 2 1 1 8 5
703 Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 4 2 1 1 10 6
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 6 2 2 2 10 7
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Σύνολο: 24 10 7 7 46 30

6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
605 Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ 5 2 1 2 10 6
606 Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 4 2 1 1 8 5
607 Υ ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI 4 2 1 1 10 6
608 Υ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 2 0 2 8 5
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 3 2 0 1 7 4
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Σύνολο: 23 12 3 8 50 30

7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
704 Υ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 2 0 2 8 5
705 Υ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 2 1 1 8 5
706 Υ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC 4 2 1 1 10 6
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 6 2 2 2 10 7
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Σύνολο: 24 10 6 8 46 30

6ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
609 Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5 2 2 1 10 6
610 Υ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ Η/Υ 5 2 1 2 9 6
611 Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 2 2 0 9 5
612 Υ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 2 0 2 8 5
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 3 2 0 1 7 4
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Σύνολο: 24 12 5 7 50 30

7ο Εξάμηνο - Κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού

ΚΩΔ. KAT. ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.ΕΡ. ECTS
707 Υ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 5 2 2 1 10 6
708 Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 4 2 1 1 8 5
709 Υ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 4 2 1 1 8 5
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι* 6 2 2 2 10 7
Ε.Υ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Σύνολο: 25 10 8 7 46 30

Οδηγός Σπουδών