Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Computer Engineering (OPS)

Curriculum of the Department of Computer Engineering TE.
Semester and Course Tables

1st Semester

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
101 R MATHEMATICS FOR ENGINEERS 4 3 1 0 10 6
102 R PROGRAMMING Ι 6 2 2 2 10 7
103 R INTRODUCTION TO COMPUTERS & INFORMATION 4 2 2 0 8 5
104 R LOGIC DESIGN 4 2 2 0 8 5
105 R ANALOG ELECTRONICS 6 2 2 2 10 6
Summary: 24 11 9 4 46 30

2nd Semester

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
201 R DISCRETE MATHEMATICS 4 2 2 0 8 5
202 R DIGITAL ELECTRONICS 6 2 2 2 10 6
203 R TELECOMMUNICATION PRINCIPLES - E/M FOR TELECOMMUNICATIONS 4 2 2 0 8 5
204 R PROGRAMMING II & APPLICATION DEVELOPMENT 6 2 2 2 10 6
205 R ORGANIZATION & ADMINISTRATION FOR BUSINESSES 3 2 1 0 7 4
206 R POSSIBILITEIES AND STATISTICAL INFORMATION 3 2 1 0 7 4
Summary: 26 12 10 4 50 30

3rd Semester

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
301 R COMPUTER ARCHITECTURE 6 2 2 2 10 6
302 R DATABASES I 5 2 1 2 9 6
303 R WIRELESS COMMUNICATIONS AND WIRELESS NETWORKS 3 2 0 1 7 4
304 R NETWORK COMMUNICATION PROTOCOLS 3 2 0 1 7 4
305 R DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 6 2 2 2 10 6
306 R SIGNALS & SYSTEMS 3 2 1 0 7 4
Summary: 26 12 6 8 50 30

4th Semester

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
401 R DATABASES ΙΙ 3 2 0 1 7 5
402 R OPERATING SYSTEMS 5 2 1 2 9 6
403 R TECHNICAL SPEECH 3 0 0 3 10 3
404 R ARTIFICIAL INTELLIGENCE 5 2 1 2 9 5
405 R LOCAL AND URBAN NETWORKS 4 2 0 2 8 5
406 R OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 6 2 2 2 10 6
Summary: 26 10 4 12 46 30

5th Semester

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
501 R NETWORK MANAGEMENT 4 2 1 1 8 5
502 R NETWORK PROGRAMMING 4 2 0 2 8 5
503 R MULTIMEDIA TECHNOLOGY 4 2 1 1 8 5
504 R DIGITAL TELECOMMUNICATIONS 6 2 2 2 10 6
505 R TELECOMMUNICATION NETWORKS Ι 5 2 1 2 9 5
506 R PRINCIPLES OF LANGUAGES AND COMPILERS 3 2 1 0 7 4
Summary: 26 12 6 8 50 30

6th Semester - Network Engineering Direction

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
601 R HIGH SPEED NETWORKS - NETWORK INTERFACE 4 2 1 1 8 5
602 R DIGTAL SIGNAL PROCESSING 6 2 2 2 10 6
603 R SATELLITE TELECOMMUNICATIONS 4 2 1 1 8 5
604 R TELECOMMUNICATION SYSTEMS 6 2 2 2 10 6
O.R LESSON OF CHOICE Ι* 3 2 0 1 7 4
O.R LESSON OF CHOICE ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Summary: 26 12 6 8 50 30

7th Semester - Computer Engineering Direction

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
701 R ADVANCED NETWORK PLANNING ISSUES 4 2 1 1 8 5
702 R TELECOMMUNICATION NETWORKS ΙΙ 4 2 1 1 8 5
703 R REAL TIME DIGITAL SIGNAL PROCESSING SYSTEMS 6 2 2 2 10 6
O.R LESSON OF CHOICE Ι* 6 2 2 2 10 7
O.R LESSON OF CHOICE ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Summary: 26 10 8 8 46 30

6th Semester - Computer Engineering Direction

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
605 R MICROPROCESSOR SYSTEMS 6 2 2 2 10 6
606 R MEDIA PROCESSING 4 2 1 1 8 5
607 R VLSI DESIGN 6 2 2 2 10 6
608 R DISTRIBUTED AND PARALLEL SYSTEMS 4 2 0 2 8 5
O.R LESSON OF CHOICE Ι* 3 2 0 1 7 4
O.R LESSON OF CHOICE ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Summary: 26 12 5 9 50 30

7th Semester - Computer Engineering Direction

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
704 R INTEGRATED SYSTEMS 4 2 0 2 8 5
705 R BIOMEDICAL TECHNOLOGY 4 2 1 1 8 5
706 R ASIC DESIGN 6 2 2 2 10 6
O.R LESSON OF CHOICE Ι* 6 2 2 2 10 7
O.R LESSON OF CHOICE ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Summary: 26 10 7 9 46 30

6th Semester - Software Engineering Direction

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
609 R SOFTWARE TECHNOLOGY 6 2 2 2 10 6
610 R GRAPHICS ON PC 5 2 1 2 9 6
611 R BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 5 2 2 1 9 5
612 R OPTICAL PROGRAMMING 4 2 0 2 8 5
O.R LESSON OF CHOICE Ι* 3 2 0 1 7 4
O.R LESSON OF CHOICE ΙΙ* 3 2 0 1 7 4
Summary: 26 12 5 9 50 30

7οth Semester - Electronic Software Engineering Direction

COD. CAT. LESSON SUM. THEO. EXER.ACT. WORKS. WORKL. ECTS
707 R DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS 6 2 2 2 10 6
708 R INTERNET APPLIANCE TECHNOLOGIES 4 2 1 1 8 5
709 R COMPUTER INTELLIGENCE 4 2 1 1 8 5
O.R LESSON OF CHOICE Ι* 6 2 2 2 10 7
O.R LESSON OF CHOICE ΙΙ* 6 2 2 2 10 7
Summary: 26 10 8 8 46 30

Study Guide