Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

HuMORIST- Hospital MOnitoRIng SysTem

Φορέας χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Τζάλλας Αλέξανδρος

Ιστοσελίδα: εδώ

Σύστημα παρακολούθησης Νοσοκομειακής περίθαλψης χρησιμοποιώντας Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων.

 

Κατά την περίοδο υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης ενός ασθενή στο Νοσοκομείο, είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των φυσιολογικών παραμέτρων του ασθενή καθώς και η άμεση ειδοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Κύριοι παράμετροι κάθε ασθενή που κρίνονται σημαντικοί προς παρακολούθηση στο νοσοκομείο είναι ο καρδιακός ρυθμός, ο ρυθμός αναπνοής, ο κορεσμός οξυγόνου, η θερμοκρασία, η αλλαγή στη συστολική αρτηριακή πίεση, η κίνηση και στάση του σώματος καθώς και η θέση του στο χώρο.

Το έργο αυτό προτείνει ένα καινοτόμο σύστημα που έχει την ικανότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό σχεδόν χρόνο τις φυσιολογικές παραμέτρους του ασθενή χρησιμοποιώντας μία άνετη, φορέσιμη συσκευή στο χώρο του μπράτσου ή του καρπού.

Στο προτεινόμενο σύστημα, μέσω ενός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων, τεχνικές αδόμητης δικτύωσης (Ad Hoc Networking) καθώς και χρήση πολλαπλών κόμβων αναμετάδοσης, τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε ένα κεντρικό σταθμό βάσης-Πλατφόρμα Υποστήριξης.

Πολλαπλοί κόμβοι αναμετάδοσης είναι υπεύθυνοι για την χωρίς απώλειες αναμετάδοση των δεδομένων από τη φορέσιμη συσκευή καταγραφής στο σταθμό βάσης. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και επεξεργάζονται με χρήση ευφυών αλγορίθμων σε περιβάλλον εφαρμογής νέφους.

Οι ειδοποιήσεις έγκαιρης προειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο αποστέλλονται αυτόματα στον ιατρό ή τη νοσοκόμα σε φορητές συσκευές, επιτρέποντάς τους να παρεμβαίνουν πολύ νωρίτερα από ό, τι θα ήταν εφικτό με χειροκίνητες παρατηρήσεις ζωτικών σημείων. Με την ομαδοποίηση των ασθενών ανάλογα με τον κίνδυνο, οι γιατροί και οι νοσηλευτές μπορούν γρήγορα να εντοπίσουν εκείνους που χρειάζονται περισσότερο την προσοχή τους.