Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

INGENIOUS-strengthenINg diGital pEdagogy skills aNd competencIes Of edUcatorS

Φορέας χρηματοδότησης: Erasmus+

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος

Ιστοσελίδα: εδώ και εδώ

Social:


Ο ψηφιακός εγγραμματισμός των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη. Το πρόβλημα της ελλιπούς εξοικείωσης των εκπαιδευτών με τις νέες τεχνολογίες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης, αναδείχθηκε ιδιαιτέρως στην περίοδο της πανδημίας και της συνεπακόλουθης ανάγκης για παροχή του εκπαιδευτικού έργου μέσα από τη χρήση διαδικτυακών ψηφιακών εργαλείων. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτές αποτελούν πρότυπο για τους σπουδαστές, οι οποίοι και συνιστούν το μελλοντικό εργατικό δυναμικό μέσα στα πλαίσια της Βιομηχανίας 4.0 και των αναγκών που ανακύπτουν για την ομαλή και επιτυχή προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις. Το έργο INGENIOUS έρχεται για να ενδυναμώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των ΕΕΚ παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στις επαγγελματικές και παιδαγωγικές τους δεξιότητες. Τα οφέλη μιας τέτοιας παρέμβασης δεν περιορίζονται στο εγγύς μέλλον. Προάγεται η λογική της δια βίου μάθησης, ενώ παράλληλα «χτίζουμε» ένα πιο σταθερό, ανθεκτικό αλλά και ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • ο καθορισμός ενός πλαισίου για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ΕΕΚ,
  • ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πορείας που θα ακολουθηθεί,
  • η εφαρμογή της πορείας αυτής μέσω σύγχρονης πλατφόρμας Επαγγελματικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (VOOCs – Vocational Open Online Courses) παρέχοντας μαθήματα που ταιριάζουν στο υπόβαθρο αλλά και τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη, σύγχρονα και ασύγχρονα,
  • η αξιολόγηση της εν γένει διαδικασίας μέσω πιλοτικής εφαρμογής της VOOC πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει μαθήματα με θέμα την πράσινη οικονομία, καθώς αποτελεί αντικείμενο με δυνητική εφαρμογή σε πλήθος σύγχρονων βιομηχανιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.