We use cookies to analyze our traffic. If you continue to use our website, you consent to the use of our cookies.Ok I agree!

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Email
Αντικείμενο Διατριβής
Επικουρική Διδασκαλία
Ερευνητικό Εργαστήριο
Προσωπική Ιστοσελίδα

Αγγέλης Αλέξανδρος
a.angelis@uoi.gr
Έρευνα, Μελέτη και Επέκταση της Απτικής αναπαράστασης αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες
Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής
click here

Αναγνωστόπουλος Χρίστος
x.anagnostopoulos@uoi.gr
Ερμηνεύσιμα μοντέλα βαθειάς μάθησης για οπτική πλοήγηση και οδομετρία

Αρτζμάντ – Γιασί Αλέξανδρος
k.arjmand@uoi.gr
Τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας για την ανάλυση μικροσκοπικής απεικόνισης ιστοπαθολογίας
Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός II, Επεξεργασία Εικόνας & Βίντεο
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή
click here

Βερύκιος Νικόλαος
n.verykios@uoi.gr
Θεωρία αριθμών, γράφοι και βελτιστοποίηση

Γιάννη Άννα- Μαρία
am.gianni@uoi.gr
Η παιχνιδοποίηση στην ηλεκτρονική μάθηση: τεχνικές ενσωμάτωσης – πολυπαραγοντικές μελέτες

Δάμος Δημήτριος
takisdamos@gmail.com
Σύστημα μικροκυμματικής τομογραφίας για την εκτίμηση οστεοπόρωσης

Δήμητσας Άγγελος
a.dimitsas@uoi.gr
Χρονοπρογραμματισμός με τεχνικές αποσύνθεσης προβλημάτων και χρήση πολυπύρηνων ή κατανεμημένων υπολογιστικών υποδομών

Δούγια Έλενα
e.dougia@uoi.gr
Πειραματικός και υπολογιστικός χαρακτηρισμός διαύλου 2x2 MIMO για μικροκυματικά συστήματα επικοινωνιών

Κολιός Ανδρέας
andkls@yahoo.gr
Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός οπτοηλεκτρονικών διατάξεων με οξείδια μετάλλων χημικής σύνθεσης

Κορίτσογλου Κυριάκος
kik6316@hotmai.com
Τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε πραγματικό χρόνο για χρήση σε εφαρμογές Διεπαφής Εγκεφάλου – Υπολογιστή

Κουτσοδήμας Αντώνιος
a.koutsodimas.uoi.gr
Μηχανική μάθηση στην εγκληματολογία
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Λάμπρος Θεόδωρος
t.lampros@uoi.gr
Μοντελοποίηση φαρμακοκινητικών δεδομένων και τεχνικές επεξεργασίας βιοσημάτων μυοκαρδίου και εγκεφάλου στον άνθρωπο
Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα, Βιοπληροφορική
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή

Μασκλαβάνος Ιωάννης
i.masklavanos@uoi.gr
Αποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση διάχυτης μικρο-ενέργειας για την τροφοδοσία αυτόνομων κυβερνοφυσικών μικρο-συστημάτων
Συστήματα Μικροεπεξεργαστών, Δίκτυα Αισθητήρων, Ενσωματωμένα Συστήματα
Αυτόνομων Υπολογιστικών Συστημάτων

Ματέρης Αντώνιος
a.materis@uoi.gr
Διαχείριση της Αβεβαιότητας στη Μηχανική Μάθηση με χρήση μεθόδων ανάλυσης διαστημάτων

Μιλτιάδους Ανδρέας
a.miltiadous@uoi.gr
Ανάπτυξη Εύρωστων Εφαρμογών Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου- Μηχανής βασισμένων σε Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές: Μελέτη Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης σε Γνωσιακές Καταστάσεις και Νευρολογικές Διαταραχές
Προγραμματισμός Ι, Προγραμματισμός II
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή

Μουζιούρας Νικόλαος
n.mouziouras@uoi.gr
Χαρακτηρισμός και βελτιστοποίηση επιδόσεων διαύλων ΜΙΜΟ για ασύρματα συστήματα επικοινωνιών

Μπέζας Κωνσταντίνος
k.bezas@uoi.gr
Μοντελοποίηση και αξιολόγηση επιδόσεων διαύλων ΜΙΜΟ για μικροκυμματικές επικοινωνίες

Μπομποτσάρης Ηλίας
i.bobotsaris@uoi.gr
Διαχείριση κυκλοφορίας δεδομένων σε δίκτυα καθοριζόμενα από λογισμικό

Μπόσμος Φώτιος
mposmos@uoi.gr
Εικονική πραγματικότητα και ψηφιακές τεχνολογίες πολιτιστικής περιήγησης σε πραγματικό χρόνο

Μπουργάνη Ευαγγελία
ebourgani@gmail.com
Μοντελοποίηση Ασαφών Γνωστικών Δικτύων

Νάκος Μιλτιάδης
lssjnamil@windowslive.com
Ανάπτυξη συμπαγών αναλυτικών μοντέλων ρεύματος για διατάξεις FET νέας γενιάς

Ντούβαλης Σπυρίδων
sntouvalis@cc.uoi.gr
Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός οπτοηλεκτρονικών διατάξεων χαμηλού κόστους με οξείδια των μετάλλων χημικής σύνθεσης

Οικονόμου Εμμανουήλ
e.oikonomou@uoi.gr
Μηχανική Μάθηση για Ανάλυση Omics Δεδομένων και Ιατρική Ακριβείας
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή

Παπαθανασίου Αναστάσιος
Anastasios.Papathanasiou@gmail.com
Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο: Χρήση μοντέλων εκμάθησης για την αποτροπή επιθέσεων και εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο

Παπαντζίκος Γεώργιος
g.papantzikos@uoi.gr
Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στην τυπική και άτυπη διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Παπουτσής Άγγελος
a.papoutsis@uoi.gr
Σχεδίαση νέων τεχνικών προστασίας της ιδιωτικότητας με χρήση μεθόδων διαφορικής ιδιωτικότητας και μηχανικής μάθησης
Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Σακκά Σοφία
pint00071@uoi.gr
Μελέτη κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων που βασίζονται στην ανάλυση βιομετρικών δεδομένων
Λειτουργικά Συστήματα, Γραμμική Άλγεβρα
Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Σακκάς Λάμπρος
lampros.sakkas@gmail.com
Μικροκυμματικές διατάξεις εκτίμησης οστεοπόρωσης με τεχνικές μικροκυμματικής τομογραφίας

Σάτος Παναγιώτης
p.satos@uoi.gr
Προηγμένες Τεχνικές Εξόρυξης Κειμένου σε Θεολογικά Κείμενα για τον προσδιορισμό του Συγγραφέα
Ἐξόρυξη Δεδομένων
Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής
click here

Στέργιος Γεώργιος
gstergios@gmail.com
Μελέτη των ψυχοφυσιολογικών καταστάσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης μέσα σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, με τη χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφίας

Στεφάνου Κωνσταντίνος
k.stefanou@uoi.gr
Προσεγγίσεις βαθιάς μάθησης για εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας και μηχανικής όρασης

Τσακάι Οντισέ
odysseas.tsakai@gmail.com
Βελτιστοποιημένες τεχνικές Μηχανικής Όρασης με χρήση Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων
Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή

Τυροβολάς Μάριος
m.tyrovolas@uoi.gr
Τεχνητή Νοημοσύνη Βασικός Πυλώνας για την Τετάρτη Βιομηχανική Επανάσταση
Έμπειρα Συστήματα
Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής
click here

Χαριλόγης Βασίλειος
charilog@uoi.gr
Παράλληλες τεχνικές καθολικής βελτιστοποίησης