Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές μετά το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να:

 • Να διαχειρίζονται διευθύνσεις IPv4 , πρωτόκολλα μεταφοράς TCP/UDP, Cash Table του πρωτοκόλλου ARP.
 • Να μπορούν να οργανώνουν πρακτικά τα δίκτυα σε υποδίκτυα με ιεραρχία.
 • Να αναγνωρίζουν την λειτουργία της δρομολόγησης καθώς και να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ αλγορίθμων διανυσματικής απόστασης και κατάστασης σύνδεσης.
 • Να διαχειρίζονται το σύστημα ονομάτων τομέων και να αντιλαμβάνονται τη δομή και την λειτουργία των διακομιστών ονομάτων (DNS Servers).
 • Να διαχειρίζονται τους διακομιστές δυναμικής εκχώρησης διευθύνσεων (DHCP Servers).
 • Να χειρίζονται και να αντιλαμβάνονται την λειτουργία του πρωτοκόλλου SNMP.
 • Να αντιλαμβάνονται την δομή των βάσεων ΜΙΒ και την ονοματολογίας ASN.1.
 • Να είναι σε θέση να ενσωματωθούν ομαλά σε ένα κέντρο διαχείρισης δικτύων.Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • To μάθημα παρέχει το θεωρητικό και εργαστηριακό υπόβαθρο που θα βοηθήσει στην κατανόηση και αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης δικτύων υπολογιστών. Αναπτύσσονται τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για διαχειριστικές ανάγκες, διαγνωστικούς σκοπούς και για επίλυση δικτυακών προβλημάτων.
 • Συγκεκριμένα, το μάθημα καλύπτει την διαχείριση διευθύνσεων IPv4, την οργάνωση και διαχείριση υποδικτύων με ιεραρχία, την επίλυση και διαχείριση ονομάτων (DNS), το χειρισμό διακομιστών δυναμικής εκχώρησης διευθύνσεων (DHCP Servers), την διαχείριση Cach Table του πρωτοκόλλου ARP, το χειρισμό του πρωτοκόλλου ελέγχου ICMP καθώς και την χρήση του πρωτοκόλλου SNMP.
 • Επίσης συμπεριλαμβάνεται και οργάνωση δικτύων χωρίς κλάσεις (CIDR).
 • Το μάθημα καλύπτει την λειτουργία της δρομολόγησης και τις διαφορές μεταξύ αλγορίθμων διανυσματικής απόστασης και κατάστασης σύνδεσης. Οι φοιτητές εξασκούνται στην κατανόηση της λειτουργίας της δρομολόγησης και των σχετικών αλγορίθμων.
 • Eπεξηγείται το σύστημα ονομάτων τομέων καθώς και η δομή και λειτουργία των διακομιστών ονομάτων (DNS Servers). Χρήση των διακομιστών δυναμικής εκχώρησης διευθύνσεων (DHCP Servers). Οι φοιτητές εισάγονται στην χρήση και λειτουργία του πρωτοκόλλου SNMP και την δομή των βάσεων ΜΙΒ και της ονοματολογίας ASN.1.
 • Το εργαστήριο συμπληρώνει την θεωρητική κατάρτιση με πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής και δοκιμασίες. Οι φοιτητές παρακολουθούν περιγραφές και επιδείξεις εντολών δικτυακής διαχείρισης με παράλληλη εξάσκηση σε υπολογιστή.