Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι μαθησιακοί στόχοι το μαθήματος συνοψίζονται στα εξής:

  • Εξοικείωση με τα φυσικά μεγέθη, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τους νόμους της Φυσικής για τα μικροσκοπικά φαινόμενα που ερμηνεύουν την συμπεριφορά των ηλεκτρονικών στοιχείων.
  • Εκμάθηση και χρήση των βασικών μεθόδων επίλυσης κυκλωμάτων. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει σωστά τα ηλεκτρικά κυκλώματα, να αναγνωρίζει την λειτουργία τους και υπολογίζει όλα τα φυσικά μεγέθη επιλύοντας συστήματα εξισώσεων.
  • Πλήρης ανάλυση βασικών κυκλωμάτων ευρείας χρήσης σε ηλεκτρονικές εφαρμογές (διαιρέτες τάσης και ρεύματος, σταθεροποιητές τάσης, ανορθωτές τάσης, πολλαπλασιαστές, ενισχυτές σήματος κτλ).
  • Υλοποίηση πρότυπων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων στο εργαστήριο και εξοικείωση με βασικές πειραματικές διατάξεις και διαδικασίες. Σχεδίαση χαρακτηριστικής καμπύλης και ερμηνείας της στα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

Το μάθημα της Ηλεκτρονικής εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες και στα στοιχεία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Πραγματεύεται συνδυαστικά κυκλώματα με αντιστάσεις, πυκνωτές και πηνία (φίλτρα συχνοτήτων). Το μάθημα καθοδηγεί τον φοιτητή στην ενδελεχή έρευνα και την επεξήγηση των φαινομένων που συμβαίνουν σε μικροσκοπικό επίπεδο, στα δομικά συστατικά των αναλογικών Ηλεκτρονικών (ημιαγωγούς, Επαφές PN, δίοδοι κ.α.). Βασικός σκοπός είναι η κατανόηση των φαινομένων, των φυσικών μεγεθών, των πειραματικών διαδικασιών, και όλων των βασικών αρχών που εξακολουθούν και διέπουν τις σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Το μάθημα εμβαθύνει στα ηλεκτρονικά κυκλώματα αναλύοντας τις βασικές μεθόδους επίλυσης τους (σχεδιασμό και μαθηματικό υπολογισμό των φυσικών μεγεθών του κυκλώματος). Εμβαθύνει επίσης στην χρήση ημιαγώγιμων στοιχείων, και στις βασικές τους εφαρμογές. Δίοδοι, δίοδοι Zener, φωτοδίοδοι και άλλα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως ως σταθεροποιητές τάσης, ανορθωτές, πολλαπλασιαστές αναλογικών σημάτων, αλλά και στα πρώτα ψηφιακά κυκλώματα. Εν συνεχεία, το μάθημα εξετάζει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τα κυκλώματα πόλωσης των διπολικών τρανζίστορ επαφής (Bipolar Junction Transistor - BJT), με έμφαση στην ενίσχυση αναλογικών σημάτων. Σε αντιδιαστολή με τα με τα διπολικά τρανζίστορ εισάγονται τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, και οι προοπτικές που δόθηκαν στην επιστήμη των υπολογιστών και την ψηφιακή τεχνολογία χάριν των εξαιρετικών ιδιοτήτων τους. Τέλος πραγματεύεται κυκλώματα και εφαρμογές διαφορικών και τελεστικών ενισχυτών.