Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Ε. Ε. Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Computer & Telecommunication Systems Laboratory − CTSL − ctsl.dit.uoi.gr) καλύπτει τα επιστημονικά πεδία των Υπολογιστικών Συστημάτων καθώς και τα πεδία των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στο Σχεδιασμό και την Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Διατάξεων και Συστημάτων, τον έλεγχο και την αξιοπιστία Ψηφιακών συστημάτων. Στον τομέα της Βιοϊατρικής ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στην βιοϊατρική τεχνολογία, την Βιοστατιστική και την Ιατρική Πληροφορική. Επιπλέον, τομείς δραστηριότητας αφορούν τις Τεχνικές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, την Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, τα Συνεργατικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες, τα Ευκαιριακά Δίκτυα, τα Κυψελοειδή, Κινητά και Ασύρματα Συστήματα Επικοινωνίας και Δίκτυα, καθώς και τις Ετερογενείς Ραδιοτεχνολογίες και τα Αναδιατασσόμενα Δίκτυα. Επίσης, ερευνητική δραστηριότητα αφορά την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, τις Μετρήσεις Ραδιοκάλυψης, Μετρήσεις Πεδίου, Διάδοση Σήματος, τα Ενσωματωμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Αντικείμενα, καθώς και τις Υπηρεσίες Πολυμέσων, Διακομιστές Πληροφορίας & Ολοκληρωμένες Αρχιτεκτονικές Πλατφόρμας. Η εργαστηριακή υποδομή του χώρου περιλαμβάνει ψηφιακούς παλμογράφους, RF γεννήτριες, αναλυτές φάσματος, αναλυτή δικτυωμάτων, σύστημα σχεδίασης PCB, σύστημα συγκόλλησης PCB, αναπτυξιακά εργαλεία για DSP και FPGA. Cascade Probe Station for on wafer DC, AC and RF up to 40GHz measurements, Semiconductor Characterization System (I-V, C-V, Pulse I-V, LCR meter), DC and AC Current Sources, Source Meters, Digital RF Signal Generator (250kHz-6GHz), Arbitrary/Function Generators, Real-Time Spectrum Analyzer (DC-3GHz), Vector Network Measurement System (10MHz-9GHz), Broadband Electromagnetic Field Measuring System (5Hz-6GHz), UV-visible reflection spectra measuring unit. MIMO measuring unit. Η εργαστηριακή υποδομή καλύπτει τη μέτρηση, πιστοποίηση και διακρίβωση ηλεκτρονικών ή και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων, κυκλωμάτων, συστημάτων και συσκευών όπως: ολοκληρωμένα αναλογικά και ψηφιακά συστήματα, συστήματα κεραιών, ηλεκτρονικά κυκλώματα κ.λ.π. Συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο διεξάγεται βασική έρευνα καθώς και καταλυτικές-τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν στους τομείς του Ηλεκτρικού χαρακτηρισμού Μικρο-Νάνο- ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, τη σχεδίαση και τον χαρακτηρισμό στοιχειοκεραιών & κεραιών ΜΙΜΟ, Μετρήσεις πεδίου, Μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας, τα Ασύρματα συστήματα επικοινωνιών πολλαπλών κεραιών, τη Μοντελοποίηση ραδιοδιαύλων ΜΙΜΟ, τα Συνεργατικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, τη Βιοϊατρική τεχνολογία, την Ιατρική πληροφορική, την Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικού σήματος και ιατρικής εικόνας, τα φορέσιμα συστήματα και συσκευές καθώς και ευφυή πληροφοριακά συστήματα για την αυτόματη ιατρική διάγνωση. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή και σε επιμορφωτικό επίπεδο, η συμμετοχή σε αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά έργα, η δημοσιοποίηση/διάχυση των αποτελεσμάτων, η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων. Επιπλέον, σκοπός του Εργαστηρίου είναι η συνεργασία κάθε μορφής, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα ερευνών, επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, αλλά και η παροχή υπηρεσιών σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς, εταιρίες και ιδιώτες. Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συνεργασίες με πολλές ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στα πλαίσια των συνεργασιών αυτών διαθέτουν τις ερευνητικές διατάξεις του Εργαστηρίου αλλά και τις επιστημονικές τους εξειδικεύσεις. Επίσης μέσω των συνεργασιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικά χρηματοδοτούμενων έργων, η ερευνητική ομάδα του τμήματος έχει αποκτήσει βαθιά εμπειρία σε χαρακτηρισμό μικρο-νάνο- ηλεκτρονικών διατάξεων, οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, σχεδίαση και χαρακτηρισμό στοιχειοκεραιών & κεραιών ΜΙΜΟ, μοντελοποίηση ραδιοδιαύλων ΜΙΜΟ, επεξεργασία ιατρικής εικόνας, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, εξόρυξης δεδομένων, μεθόδων ανάλυσης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, συστημάτων αναπαράστασης και ανάκτησης γνωστικών αντικειμένων και διαθέτει επίσης επαρκή εμπειρία σε κλινικές δοκιμές και αξιολογήσεις διαφόρων πειραματικών βιοϊατρικών συστημάτων. Μέλη της ερευνητικής ομάδας έχουν συμμετάσχει είτε ως μηχανικοί λογισμικού, ερευνητές και τεχνικά υπεύθυνοι σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που εστιάζουν σε ευφυή συστήματα πληροφοριών, συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, μοντέλα πρώιμης διάγνωσης, ιατρικές εφαρμογές εντός και εκτός νοσοκομείου κτλ

Το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, μεταξύ των οποίων:

  • Aναπτυξη μεθοδολογιών και ενσωματωμένων λύσεων ασφάλειας για τεχνολογίες internet of things σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας- ΜΕΛΙΤΥ

  • Σύστημα παρακολούθησης νοσοκομειακής περίθαλψης χρησιμοποιώντας ασύρματα δίκτυα αισθητήρων-HUMORIST.

  • Σύστημα αυτόματης μέτρησης της εκφύλισης των ηπατικών κυττάρων σε εικόνες βιοψιών- xBalloon.

  • Έξυπνο Γάντι για την Αξιολόγηση της Κινητικής Κατάστασης Ασθενών που πάσχουν από Νευροεκφυλιστικές Ασθένειες – SmartGlove.

  • Ανάπτυξη της τεχνολογίας λεπτών υμενίων άνθρακα τύπου αδάμαντα για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις και επίπεδες οθόνες απεικόνισης, ΠΕΝΕΔ99, 2000-2001.

  • Υπηρεσίες εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Ιωαννιτών για την ευφυή πόλη.

  • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Αρταίων για την έξυπνη πόλη, μέσω των οποίων έχουν προκύψει μια σειρά από δημοσιεύσεις επιστημονικών μελετών, συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. .