Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Ε. Ε. Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Έχοντας ενεργό δράση από το 2006, το Εργαστήριο ΓΕΠ, καλύπτει τα επιστημονικά πεδία της Ευφυούς Πληροφορικής καθώς και τα πεδία της ΓεωΠληροφορικής και της Πληροφορικής Περιβάλλοντος. Οι βασικές ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στην Εύκαμπτη Πληροφορική, στην Υπολογιστική Νοημοσύνη, στην Επεξεργασία Βιο-ιατρικών Σημάτων, στην Ανίχνευση σφαλμάτων σε ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα, στη Γεωπληροφορική και την Πληροφορική Περιβάλλοντος, στα Ευφυή Συστήματα, και στον Χρονοπρογραμματισμό προσωπικού και εργασιών. Παράλληλα, το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνητικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών έργων στα πλαίσια προγραμμάτων, της τα FP7 Marie-Curie, Erasmus +, INTERREG, South East Europe, IPA Adriatic, Greece-Italy 2007-2014, Greece-Czech Republic, Lifelong Learning, με δραστηριότητες που μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: Σχεδίαση & Ανάπτυξη Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, Σχεδίαση & Ανάπτυξη Συστημάτων Λήψης Αποφάσεων, Γεωπληροφορική & Περιβάλλον, Σχεδίαση & Ανάπτυξη εφαρμογών για προβολή πολιτιστικού/τουριστικού περιεχομένου, Καινοτομία & Επιχειρήσεις, και Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Κατάρτιση & Συμβουλευτική. Χάρη στην έντονη δραστηριοποίηση των μελών του, το Εργαστήριο κατάφερε να αναπτύξει συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς και φορείς του βιομηχανικού κλάδου σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ και Καναδά.