Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!
  • ΦΟΙΤΗΤΕΣ
  • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Δεδομένα Ποιότητας

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Τα δεδομένα ποιότητας αποτυπώνονται από την ΟΜ.Ε.Α. σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

Έτος 2018 (αφορά το ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ)


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΠΣ
-Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 240
-Ελάχιστη διάρκεια σπουδών (εξάμηνα): 8
-Ημερομηνία ίδρυσης: 06/05/1998
-Ημερομηνία τελευταίας αναμόρφωσης: 03/06/2013


ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
-Ειδικεύσεις/κατευθύνσεις στον τίτλο σπουδών: 3
-Κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα: ΝΑΙ
-Υποχρεωτική διπλωματική/πτυχιακή εργασία: ΝΑΙ
-Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου: 40
-Προσφερόμενα μαθήματα: 85
-Υποχρεωτικά μαθήματα: 50
-Μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά: 35
-Προαπαιτούμενα μαθήματα: ΟΧΙ
-Μαθήματα Υποβάθρου: 3
-Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής: 74
-Μαθήματα Γενικών Γνώσεων: 2
-Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: 6
-Μαθήματα με φροντιστήριο: 64
-Μαθήματα με εργαστηριακή άσκηση ή εργαστηριακά: 78


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
-Μαθήματα στην ηλεκτρονική τάξη: ΟΛΑ
-Συμμόρφωση με πρότυπα WCAG: ΝΑΙ
-Ποσοστό χρήσης από διδάσκοντες: 100,00 %


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
-Υποχρεωτική πρακτική άσκηση: ΝΑΙ
-Υποστήριξη πρακτικής άσκησης: ΝΑΙ
-Φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική άσκηση: 53
-Ποσοστό αμειβομένων φοιτητών: 100,00 %
-Διάρκεια πρακτικής άσκησης: 6 μήνες


ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΠΣ
-Πλήθος διδασκόντων μελών ΔΕΠ του Τμήματος: 15
-Πλήθος διδασκόντων μελών ΕΕΠ: 1
-Λοιποί διδάσκοντες: 12


ΠΡΩΤΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2018-2019)
-Προσφερόμενες θέσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018: 224 (180)
-Συνολικά εισαχθέντες (Άνδρες): 194
-Συνολικά εισαχθέντες (Γυναίκες): 38


ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2018)
-Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης (Άνδρες): 401
-Εγγεγραμμένοι εντός κανονικής διάρκειας φοίτησης (Γυναίκες): 82
-Εγγεγραμμένοι ανεξαρτήτως έτους σπουδών (Άνδρες): 1134
-Εγγεγραμμένοι ανεξαρτήτως έτους σπουδών (Γυναίκες): 442