Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος που αφορούν την εξεταστική διαδικασία.


Καταχωρήθηκε: 18/05/2023 | 08:25
Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2023 | 09:16
Ημερομηνία λήξης: 30/09/2023 | 08:25
Κατηγορία: Σημαντικά

Η Συνέλευση της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποφάσισε στις εξής τροποποιήσεις ατον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος:

  1. Οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης (4 έτη) μπορούν να εξετάζονται (από το 5ο έτος σπουδών) κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε όλα τα μαθήματα που επιθυμούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4957/2022. Με βάση αυτή τη ρύθμιση, στην επερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που διδάσκονται τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου έχουν μόνο όσοι φοιτητές βρίσκονται τουλάχιστον στο 9ο εξάμηνο σπουδών, δηλαδή όλοι οι φοιτητές του παλαιού Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και παλαιότερων. Οι φοιτητές του νέου Προγράμματος Σπουδών δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την ελάχιστη διάρκεια σπουδών.

  2. Αν ο φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. 

  3. Αν ο φοιτητής βρίσκεται στο 8ο εξάμηνο και οφείλει το πολύ δύο μαθήματα παλαιότερων εξαμήνων μπορεί να εξεταστεί σε αυτά τα μαθήματα στην εξεταστική του Ιουνίου ανεξάρτητα από το εάν αυτά είναι μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.