Αρχείο Ανακοινώσεων

Ανακοίνωση - Δήλωση μαθημάτων για τα εξάμηνα 3, 5, 7, ή μεγαλύτερα


Καταχωρήθηκε: 04/10/2019 | 09:23
Ημερομηνία λήξης: 31/10/2019 | 00:00
Κατηγορία: Γραμματείας / Τμήμα

Λόγω μετάβασης του βαθμολογίου σε νέο σύστημα οι δηλώσεις μαθημάτων θα καθυστερήσουν. Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρακολουθούν δηλαδή το Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
Φοιτητές που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου θα δηλώσουν το μάθημα του πρώτου εξαμήνου σύμφωνα με το  όνομα που έχει το μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών  Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και θα παρακολουθήσουν τα αντίστοιχο μάθημα του νέου προγράμματος. Όπου η ύλη έχει διαφοροποιηθεί θα δοθούν ξεχωριστά θέματα με ευθύνη του διδάσκοντος Καθηγητή.
Οι αντιστοιχίες είναι οι εξής: 
Λογική Σχεδίαση  αντίστοιχο Λογική Σχεδίαση (χωρίς το εργαστήριο) 
Προγραμματισμός Ι αντίστοιχο Προγραμματισμός Ι
Αναλογικά Ηλεκτρονικά  αντίστοιχο Ηλεκτρονική
Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική  δεν υπάρχει αντίστοιχο, οι φοιτητές θα εξετάζονται κανονικά στις επόμενες εξεταστικές.  

Μαθηματικά για Μηχανικούς  αντίστοιχο  το 1ο μέρος της "Μαθηματικής Ανάλυσης" και το 1ο μέρος της "Γραμμικής Άλγεβρας" (θα εξεταστεί με ξεχωριστά θέματα κατά την διάρκεια  της εξέτασης του μαθήματος Μαθηματική Ανάλυση

Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών: όσοι φοιτητές δεν έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών θα πρέπει να παρακολουθήσουν το εργαστήριο Λογική σχεδίαση αυτού του εξαμήνου και των Ψηφιακών Ηλεκτρονικών του 2ου εξαμήνου, όσοι φοιτητές το έχουν παρακολουθήσει μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν και τα δύο εξάμηνα, ή μόνο τα εργαστήρια του επόμενου εξαμήνου ή μόνο να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο.
 
Από το τμήμα