Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα μαΘημάτων


Καταχωρήθηκε: 27/09/2019 | 12:44
Ημερομηνία λήξης: 27/10/2019 | 23:30
Κατηγορία: Γραμματείας / Τμήμα

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων είναι προσωρινό. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος για να ενημερώνονται έγκαιρα για αλλαγές που θα πραγματοποιούνται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων.

https://www.dit.uoi.gr/index.php?id=53&language=gr