Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τα επιμέρους πρωτόκολλα και τεχνολογίες (π.χ. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, ARP, κλπ.), καθώς και διαδικτυακές εφαρμογές (πχ. mail, web, flp, peer-to-peer).
 • Να γνωρίζουν τον ρόλο των πρωτοκόλλων σε κάθε επίπεδο.
 • Να εξηγούν τις λειτουργίες που επιτελούνται σε κάθε επιμέρους επίπεδο (φυσικό, σύνδεσης δεδομένων, δικτύου, μεταφοράς και εφαρμογής).
 • Να σχεδιάζουν υπο-δίκτυα με ιεραρχία.
 • Να χρησιμοποιούν εντολές για τη διαμόρφωση τερματικών και δικτυακών κόμβων και να μπορούν να αντιληφθούν τυχόν δυσλειτουργίες σ’ ένα δίκτυο.
 • Να δημιουργούν ολοκληρωμένες εφαρμογές με html και CSS κώδικα.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

Εισαγωγή στα δίκτυα (δομή του διαδικτύου, δίκτυα κορμού, δίκτυα πρόσβασης) Εισαγωγή στα δίκτυα (καθυστέρηση, απώλειες πακέτων και χωρητικότητα, διαστρωμάτωση κατά TCP/IP και OSI). Υπο-επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου: Φυσική διευθυνσιοδότηση, Τεχνολογίες πρόσβασης, Πλαίσιο δεδομένων. Υπο-επίπεδο Ζεύξης: παροχή υπηρεσίας, ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων). Επίπεδο Internet: διευθυνσιοδότηση, Πεδία Επικεφαλίδας IP,Κλάσεις IPv4, Πρωτόκολλα ARP, RARP, ICMP, διευθύνσεις ΝΑΤ, CIDR. IPv6. Θέματα υποδικτύωσης. Επίπεδο Μεταφοράς: Πρωτόκολλο TCP, μέθοδοι ελέγχου Ροής (Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective Repeat), αρχές αξιόπιστης μεταφοράς, Πλαίσιο TCP). Σκοπός και χρήση Sockets. Αλγόριθμοι Συμφόρησης Διαδικτύου TCP διαχείριση σύνδεσης. Πρωτόκολλο UDP. Επίπεδο Εφαρμογών: αρχές δικτυακών εφαρμογών, Web, HTTP, υπηρεσίες FTP, Mail, DNS, και DHCP.