Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:

 • Να περιγράφουν τις κύριες ποσοτικές μεθόδους για την αξιολόγηση της απόδοσης των δικτύων.
 • Να εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης της προσομοίωσης ως εργαλείου για την ανάλυση δικτύων τηλεπικοινωνιών.
 • Να περιγράφουν κοινές παραδοχές, απλοποιήσεις και γενικεύσεις που έγιναν σε δικτυακά συστήματα μοντελοποίησης.
 • Να εφαρμόζουν, επαληθεύουν και επικυρώνουν μοντέλα προσομοίωσης δικτύων να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να πειραματιστούν με μοντέλα προσομοίωσης, καθώς και να αξιολογούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την προσομοίωση.Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των δικτύων με τη χρήση προσομοίωσης.
 • Η προσομοίωση αξιοποιεί λογισμικό και μαθηματικά μοντέλα για την ανάπτυξη δικτυακών μοντέλων, εκτίμηση απόδοσης, σύγκριση διαφορετικών υλοποιήσεων, και δεν απαιτεί πραγματικά δίκτυα.
 • Το μάθημα εστιάζει στα μαθηματικά μοντέλα αλλά και στα εργαλεία προσομοίωσης με την επισκόπηση των βασικών τεχνικών προσομοίωσης (διακριτών γεγονότων, σπανίων γεγονότων, κ.ά.).
 • Εξετάζει τις χρονικές κλίμακες προσομοίωσης ενός δικτύου επικοινωνιών (κλίμακα αφίξεων πακέτων, κλίμακα αφίξεων συνδέσεων, κλπ.) και την μοντελοποίηση δικτύων επικοινωνιών για προσομοίωση: μοντέλα κόμβων, γραμμών, πηγών, παραγωγή τυχαίων μεταβλητών. Συγκεκριμένα: Προσομοίωση: μέτρα απόδοσης, υπολογιστικά μοντέλα και προσομοίωση, προσομοίωση συστημάτων αναμονής, μοντέλα διακριτού χρόνου, εργαλεία προσομοίωσης, μελέτη προσομοίωσης, δημιουργία προσομοιωτή, ανάλυση αποτελεσμάτων.
 • Εργαστήριο Μαθήματος: Παραδείγματα Μοντελοποίησης – Προσομοίωσης: Προσομοίωση ενσύρματων, ασύρματων δικτύων, δικτύων επικάλυψης, … (π.χ. Τοπικών Δικτύων. Περιπτώσεις Ethernet – Token Ring, Συστημάτων Μεταγωγής).