Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις έννοιες, την ορολογία και το οικοσύστημα στο οποίο εντάσσονται τα δίκτυα αισθητήρων και ενεργοποιητών.
 • Να αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός δικτύου αισθητήρων και ενεργοποιητών (δίκτυο αισθητήρων).
 • Να κατανοούν τα δίκτυα αισθητήρων ως βασικά (δομικά) συστατικά του διαδικτύου των αντικειμένων.
 • Να κατανοούν την διαδικασία αποτύπωσης απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών ενός δικτύου αισθητήρων.
 • Να κατανοούν σχεδιαστικούς περιορισμούς που προκύπτουν από μη λειτουργικές απαιτήσεις.
 • Να κατανοούν τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τις τεχνοοικονομικές ιδιαιτερότητες των ενσωματωμένων και δικτυωμένων συστημάτων αίσθησης και ενεργοποίησης (motes).
 • Να κατανοούν την δομή των πρωτόκολλων επικοινωνίας μεταξύ motes ή/και συγκεντρωτών (gateways).
 • Να χρησιμοποιούν μια διαδικασία μοντελοποίησης και εξομοίωσης ενός δικτύου αισθητήρων.
 • Να αναλύουν δίκτυα αισθητήρων με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα δικτύωσης.Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Το μάθημα αφορά στην ανάλυση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των δικτύων αισθητήρων, τόσο αυτόνομα, όσο και ως συστατικά του διαδικτύου των αντικειμένων.
 • Γίνεται θεωρητική αναφορά στα πρωτόκολλα επικοινωνιών δικτύων αισθητήρων και περιγράφεται αναλυτικά η δομή και λειτουργία ενός καθιερωμένου προτύπου (zigbee), που καλύπτει την πλειονότητα των τοπολογιών που απαντώνται σε δίκτυα αισθητήρων.
 • Αναφέρονται θέματα σχεδίασης υλικού και λογισμικού των κόμβων καθώς και θέματα προσομοίωσης των δικτύων.
 • Στα πλαίσια του μαθήματος ανατίθενται εργασίες που αφορούν στην μελέτη και προσομοίωση δικτύων αισθητήρων.