Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 • Ο φοιτητής θα αποκτά θεωρητική γνώση και πρακτική εξάσκηση στην ανάλυση και σχεδιασμό σύνθετων εφαρμογών λογισμικού ιστού, και σε προχωρημένα θέματα αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού, όπως αρχών σχεδιασμού, χρήση patterns.
 • Το Μάθημα καλύπτει προγραμματισμό στην πλευρά του διακομιστή, και χρήση ενός framework, όπως Java EE.Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Οι δύο τύποι εφαρμογών ιστού: με έμφαση στην παρουσίαση-ιστοσελίδες, και υπηρεσίες.
 • Αρχιτεκτονική εφαρμογής ιστού: Επίπεδα βάσης δεδομένων, πελάτη, και μεσαίο επίπεδο. Ανάλυση μεσαίου επιπέδου σε υποεπίπεδα παρουσίασης, λογικής εφαρμογής, επιχειρησιακής λογικής, και μοντέλου δεδομένων. Διακομιστές εφαρμογής και βάσης δεδομένων.
 • Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική εφαρμογών Java EE. Διακομιστής εφαρμογής Java EE, containers. Τεχνολογίες: JavaServer Faces, Facelets, CDI και CDI managed beans, Expression language, EJB session beans, JPA, JTA.
 • Εισαγωγή στο επίπεδο παρουσίασης και αναλυτική αναφορά σε τεχνολογίες παρουσίασης Java EE και JSF: Conversion και validation, γεγονότα. Χρήση Ajax.
 • Απεικόνιση μεταξύ αντικειμενοστραφούς και σχεσιακού μοντέλου (object-relational mapping).
 • Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού εφαρμογών. Αρχές αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού και προγραμματισμός με patterns.
 • Ανάπτυξη (απαιτήσεις, ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση) ολοκληρωμένων παραδειγμάτων με προγραμματισμό πλευράς διακομιστή και πλαίσιο Java EE. Η υλοποίηση των παραδειγμάτων θα διδάσκεται και στο εργαστήριο.
 • Επίβλεψη προαιρετικού μικρού έργου ανάπτυξης εφαρμογής για το σπίτι.