Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές οφείλουν να μπορούν:

 • Να κατανοούν τον τρόπο επικοινωνίας εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικές μηχανές.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας με σύνδεση ή χωρίς σύνδεση.
 • Να περιγράφουν τα sockets.
 • Να υλοποιούν εφαρμογές με sockets που εκτελούνται στα δύο άκρα που επικοινωνούν και βασίζονται σε πρωτόκολλα προσανατολισμένα στη σύνδεση και χωρίς σύνδεση.
 • Να περιγράφουν το SDN επίπεδο δεδομένων.
 • Να εξηγούν τη λειτουργία του SDN επιπέδου ελέγχου.
 • Να εξηγούν την εικονοποίηση δικτύων (network virtualization).
 • Να περιγράφουν την Εικονικοποίηση Δικτυακών Λειτουργιών (Network Function Virtualization, NFV).
 • Αναγνωρίζουν / επιλέγουν / παραμετροποιούν δικτυακούς μηχανισμούς.
 • Καθιστούν ένα δίκτυο υπό σχεδίαση / διαχείριση αποδοτικό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Γενικές Ικανότητες:


 • Επισκόπηση των δικτυακών αρχιτεκτονικών και εφαρμογών.
 • Προγραμματισμός με sockets σε γλώσσα C ή άλλη (π.χ. Python), Τύποι sockets (Steam καιDatagram), address και port, κλήσεις TCP και UDP Socket.
 • Βασικά παραδείγματα (TCP echoserver -TCP echoclient, UDP echoserver, UDP echoclient, Chat server -Chat client), Secure Sockets, Nonblocking I/O, IP Multicast.
 • Προγραμματιζόμενα δίκτυα.
 • Λειτουργικός διαχωρισμός (επίπεδο δεδομένων, επίπεδο ελέγχου), εικονικοποίηση και αυτοματοποίηση δικτύων μέσω προγραμματισμού.
 • Υλοποίηση εργαστηριακών-προγραμματιστικών ασκήσεων.