Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Διαμορφώνει απλά μοντέλα συστημάτων και να τα επιλύει/να αναλύει τη συμπεριφορά τους, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό αριθμητικών υπολογισμών (Mathematica, Maple, MATLAB/Simulink, Octave, Scilab/Xcos).
 • Εκτελεί προσομοιώσεις της συμπεριφοράς δυναμικών συστημάτων σε περιβάλλον αριθμητικών υπολογισμών.
 • Σχεδιάζει νέα συστήματα χρησιμοποιώντας τεχνικές μοντελοποίησης.
 • Περιγράφει ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου με ανάδραση με μαθηματικούς όρους, χρησιμοποιώντας διαφορικές εξισώσεις, συναρτήσεις μεταφοράς, μοντέλα στο χώρο κατάστασης.
 • Γνωρίζει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά αισθητήρων και ενεργοποιητών, καθώς και το ρόλο τους στο βρόχο ανάδρασης.
 • Αναλύει τις επιδόσεις ενός συστήματος ελέγχου με ανάδραση.
 • Σχεδιάζει και προσομοιώνει ελεγκτές PID και τοποθέτησης ιδιοτιμών.
 • Κατανοεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των φίλτρων Kalman και των φίλτρων σωματιδίων (particle filters).
 • Διεξάγει αποτελεσματική βιβλιογραφική αναζήτηση συσχετίζοντας τα ανοιχτά προβλήματα με τη βιβλιογραφία.Γενικές Ικανότητες:


 • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνικών.
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Αυτόνομη εργασία.Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγή στα Συστήματα.
 • Μοντελοποίηση Συστημάτων και Κατηγοριοποίηση Μοντέλων.
 • Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων με Συνάρτηση Μεταφοράς και Μοντέλα Χώρου Κατάστασης.
 • Συστήματα πρώτης και δεύτερης τάξης.
 • Χαρακτηριστικά και είδη αισθητήρων και ενεργοποιητών.
 • Βιομηχανικοί ελεγκτές PID, σχεδίαση στο χώρο κατάστασης και έλεγχος ιδιοτιμών.
 • Φίλτρα Kalman και φίλτρα σωματιδίων.
 • Προσομοίωση σε περιβάλλον αριθμητικών υπολογισμών (Mathematica, Maple, MATLAB/Simulink, Octave, Scilab/Xcos).