Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις έννοιες, την ορολογία και το οικοσύστημα του διαδικτύου των αντικειμένων (IoT).
  • Να κατανοούν την έννοια της επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστικών αντικειμένων (m2m communication).
  • Να διακρίνουν και να εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των ΙοΤ συσκευών.
  • Να διακρίνουν και να εξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ΙοΤ πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
  • Να διακρίνουν και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά ΙοΤ υπηρεσιών και εφαρμογών.
  • Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν απλές IoT εφαρμογές.
  • Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και προκλήσεις των δεδομένων μεγάλου όγκου.
  • Να διακρίνουν τις μελλοντικές εξελίξεις σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα/στοιχεία που περιλαμβάνει το ΙοΤ.Γενικές Ικανότητες:


  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
  • Αυτόνομη εργασία.
  • Ομαδική εργασία.
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.Περιεχόμενο Μαθήματος:


  • Ανάλυση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων του δικτύου των αντικειμένων, με έμφαση στην διακίνηση, διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων σε επίπεδο εφαρμογής.
  • Πρωτόκολλα επικοινωνιών και διακίνησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο IoT.
  • Δομή και λειτουργία ενός καθιερωμένου προτύπου (MQTT).
  • Προσεγγίσεις στην προτυποποίηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών (IoT platforms).
  • Ανάλυση των προκλήσεων από την μαζικότητα και την ευπάθεια του IoT.
  • Στα πλαίσια του μαθήματος ανατίθενται εργαστηριακές εργασίες που αφορούν στον προγραμματισμό συγκεκριμένων υποσυστημάτων (κόμβων ΙοΤ), καθώς και εργασία εξαμήνου με στόχο την δημιουργία πλήρους εφαρμογής IoT.