Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

 • Ο φοιτητής αποκτά υπόβαθρο (γνώσεις και εμπειρία) στην διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων (συστήματα ERP, CRM, επιχειρηματικής ευφυίας, ηλεκτρονικού εμπορίου, και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης).


Γενικές Ικανότητες:

 • Αυτόνομη εργασία


Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και διοίκησης (business/enterprise information systems, management information systems).
 • Ταξινόμηση των συστημάτων.
 • Συστήματα ERP.
 • Eπιχειρησιακή διαδικασία, μοντέλα παράστασης διαδικασιών, διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Αναλυτικά παραδείγματα επιλεγμένων διαδικασιών πωλήσεων, αγορών, διαχείρισης αποθέματος και προγραμματισμού παραγωγής.
 • Απόδοση επιχειρησιακής διαδικασίας, ανασχεδιασμός επιχειρησιακής διαδικασίας.
 • Οδηγοί αξίας και πιθανά οφέλη των εταιρειών από την χρήση πληροφοριακών συστημάτων.
 • Ολοκλήρωση δεδομένων και διαδικασιών, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση, υποστήριξη αποφάσεων.
 • Μεθοδολογίες υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων στις εταιρείες, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, μέτρηση της απόδοσης της υλοποίησης στις εταιρείες.
 • Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) και συστήματα CRM, κύκλος ζωής πελατειακής σχέσης, διαδικασίες μάρκετιγκ, πωλήσεων, και υπηρεσιών μετά την πώληση.
 • Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εταίροι και κατηγορίες αλληλεπιδράσεων, επιχειρησιακά μοντέλα, οδηγοί αξίας και οφέλη εταίρων, υποστηρικτικές τεχνολογίες, ειδικές κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εισαγωγή στην επιχειρηματική ευφυία.
 • Τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυίας.
 • Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων στις εταιρείες.
 • Η διεθνής και ελληνική αγορά των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων.
 • Επιδείξεις παράστασης επιχειρησιακών διαδικασιών, ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, παραμετροποίησης πληροφοριακών συστημάτων, διαχείρισης παραγωγής με MRP, διαδικασιών CRM, τεχνολογιών επιχειρηματικής ευφυίας.
 • Μελέτες περιπτώσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Προαιρετικό προχωρημένο θέμα: Επιλεγμένα ερευνητικά θέματα για τα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων.