Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν:

 • Κατανοήσει προηγμένα θέματα ασφαλείας με έμφαση τόσο στο επίπεδο της κρυπτογραφίας (θεωρητικό επίπεδο) όσο και στο επίπεδο των εφαρμογών.
 • Κατανοήσει κρυπτογραφικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές εφαρμογές ασφαλείας.
 • Κατανοήσει και θα μπορούν να υλοποιούν σύγχρονους, προηγμένους, αλγορίθμους συμμετρικής και ασύμμετρης κρυπτογραφίας.
 • Κατανοήσει θέματα ασφαλείας τόσο σε επίπεδο υλικού (επιθέσεις πλάγιου μονοπατιού, επιθέσεις σφάλματος, Δούρειου Ίπποι Υλικού) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (κακόβουλο λογισμικό, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές κώδικα) καθώς και σε επίπεδο δικτύου (ασφάλεια δικτύων, πρωτόκολλα ασφαλείας ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων καθώς και δικτύων αισθητήρων).
 • Κατανοήσει θέματα που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων και με την χρήση των ανωνύμων πιστοποιητικών.
 • Κατανοήσει πρότυπα εφαρμογής εμπιστοσύνης σε επίπεδο συστήματος.
 • Αποκτήσεις γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να υλοποιούν εφαρμογές εμπιστοσύνης τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό.
Γενικές Ικανότητες:


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν:

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Θέματα ασφαλείας με έμφαση τόσο στο επίπεδο της κρυπτογραφίας (θεωρητικό επίπεδο) όσο και στο επίπεδο των εφαρμογών.
 • Σύγχρονοι, προηγμένοι, αλγόριθμοι συμμετρικής και ασύμμετρης κρυπτογραφίας που περιλαμβάνουν δομές και κρυπτογραφικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές ασφαλείας.
 • Θέματα ασφαλείας τόσο σε επίπεδο υλικού (επιθέσεις πλάγιου μονοπατιού, επιθέσεις σφάλματος, Δούρειοι Ίπποι Υλικού) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (κακόβουλο λογισμικό, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές κώδικα) καθώς και σε επίπεδο δικτύου (ασφάλεια δικτύων, πρωτόκολλα ασφαλείας ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων καθώς και δικτύων αισθητήρων).
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Έμπιστα πρότυπα εφαρμογής εμπιστοσύνης σε επίπεδο συστήματος όπως αυτά υλοποιούνται σε υλικό και λογισμικό.