Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές αρχές και έννοιες του προγραμματισμού και η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων των αρχών και των περιορισμών της γλώσσας προγραμματισμού C.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν πως:

 • Να δημιουργούν, να μεταγλωττίζουν και να τρέχουν ένα πρόγραμμα σε C.
 • Να αναγνωρίζουν τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η γλώσσα προγραμματισμού C.
 • Να δηλώνουν μεταβλητές και να τις αναθέτουν τιμές.
 • Να διαβάζουν δεδομένα από το πληκτρολόγιο και να τα εμφανίζουν στην οθόνη με χρήση των συναρτήσεων βιβλιοθήκης scanf() και printf(), αντίστοιχα.
 • Να γράφουν εντολές σε C χρησιμοποιώντας αριθμητικούς τελεστές, τελεστές σύγκρισης, λογικούς τελεστές, συνδυαστικούς τελεστές, τελεστές bit και τελεστές ολίσθησης.
 • Να ελέγχουν τη ροή ενός προγράμματος με χρήση των εντολών if-else και switch ή με χρήση του τριαδικού τελεστή.
 • Να δημιουργούν και να εκτελούν επαναληπτικούς βρόχους με χρήση των εντολών for, while και do-while.
 • Να δηλώνουν και να υλοποιούν συναρτήσεις και να χρησιμοποιούν τις δημοφιλέστερες έτοιμες συναρτήσεις από τις βιβλιοθήκες της.
 • Να ξεχωρίζουν την κλήση συνάρτησης με χρήση τιμής από την κλήση συνάρτησης με αναφορά και να μπορούν να υλοποιούν και να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συναρτήσεις.
 • Να χειρίζονται τον τύπο δεδομένου char και να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά είτε με σημειογραφία πίνακα είτε με σημειογραφία δείκτη.
 • Να δημιουργούν και να χειρίζονται μονοδιάστατους και δισδιάστατους πίνακες.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Ανάλυση απαιτήσεων για επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητα αφαίρεσης στη μοντελοποίηση προβλημάτων.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό & στη Γλώσσα C.
 • Τύποι Δεδομένων – Δήλωση Μεταβλητών – Έξοδος Δεδομένων.
 • Είσοδος Δεδομένων.
 • Τελεστές.
 • Έλεγχος Προγράμματος.
 • Βρόχοι Επανάληψης.
 • Συναρτήσεις.
 • Χαρακτήρες.
 • Πίνακες.