Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ ειδικού σκοπού (Ενσωματωμένο Σύστημα).
 • Να κατανοούν την διαδικασία διατύπωσης απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών ενός ενσωματωμένου συστήματος.
 • Να κατανοούν σχεδιαστικούς περιορισμούς που προκύπτουν από μη λειτουργικές απαιτήσεις.
 • Να κατανοούν τις ιδιότητες, τις λειτουργίες και τις τεχνοοικονομικές ιδιαιτερότητες των μικροελεγκτών.
 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές λειτουργίας αισθητηρίων και ενεργοποιητών.
 • Να κατανοούν τις μεθόδους σύνδεσης με αναλογικές περιφερειακές συσκευές και την διαδικασία ψηφιοποίησης των αναλογικών δεδομένων.
 • Να κατανοούν την δομή των πρωτόκολλων επικοινωνίας με ψηφιακές περιφερειακές συσκευές.
 • Να κατανοούν την διαδικασία σχεδίασης του υλικού και τα εμπλεκόμενα εργαλεία.
 • Να κατανοούν την ροή δημιουργίας εκτελέσιμου κώδικα για μικροελεγκτές.
 • Να χρησιμοποιούν ένα αντιπροσωπευτικό περιβάλλον ανάπτυξης και αποσφαλμάτωσης λογισμικού για μικροελεγκτές.
 • Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν (απλές) εφαρμογές λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα.
 • Να κατανοούν την αναγκαιότητα για εκτέλεση λογισμικού σε πραγματικό χρόνο και με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους.
Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Ανάλυση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων, της σχεδίασης υλικού και της ανάπτυξης λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές ειδικού σκοπού.
 • Πρακτικές ανάλυσης απαιτήσεων και σύνταξης προδιαγραφών συστήματος.Δομικά στοιχεία και τεχνικές ανάπτυξης υλικού ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Ροή ανάπτυξης λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα.
 • Θέματα σχεδίασης υλισμικού για λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Στο εργαστήριο του μαθήματος χρησιμοποιείται αναπτυξιακό σύστημα με μικροελεγκτή και γίνεται χρήση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρμογών για την δημιουργία στοχευμένων εφαρμογών-παραδειγμάτων στα πλαίσια εργαστηριακών εργασιών.