Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει βασικές έννοιες πιθανοτήτων και στατιστικής.
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων και τα εργαλεία της περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
 • Διακρίνει την κατανομή που μοντελοποιεί τη συμπεριφορά μιας τυχαίας μεταβλητής.
 • Εφαρμόζει και να συνδυάζει πιθανοθεωρητικά εργαλεία και μεθόδους.
 • Επιλύει προβλήματα πιθανοτήτων στην πληροφορική, επικοινωνίες, και γενικότερα.
 • Χρησιμοποιεί το ελεύθερο στατιστικό πακέτο R για βασική στατιστική ανάλυση.
Γενικές Ικανότητες:


 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Περιγραφική στατιστική: συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, κατανομή συχνότητας, ιστόγραμμα, χαρακτηριστικές τιμές (μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, εύρος, μεταβλητότητα, τυπική απόκλιση).
 • Θεωρία πιθανοτήτων: βασικές αρχές πιθανοτήτων, υπό συνθήκη πιθανότητα, προσθετικός και πολλαπλασιαστικός νόμος των πιθανοτήτων, θεώρημα Bayes.Κατανομές Πιθανότητας: διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, αναμενόμενη τιμή, μεταβλητότητα και τυπική απόκλιση.
 • Γνωστές κατανομές: Bernoulli, διωνυμική, Poisson, ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική κατανομή και κεντρικό οριακό θεώρημα, κατανομή Student, X2 και F.
 • Στατιστικές εκτιμήσεις: κατανομές δειγματοληψίας, σημειακή εκτίμηση, ιδιότητες εκτιμητριών, διαστήματα εμπιστοσύνης.
 • Εφαρμογές των παραπάνω εννοιών με τη χρήση του ελευθέρου στατιστικού λογισμικού R.