Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:


Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος να:

 • Έχουν κατανοήσει τις θεμελιώσεις και τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Έχουν κατανοήσει τα βασικά στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και των λειτουργιών τους.
 • Μπορούν να αναλύουν και να περιγράφουν τις απαιτήσεις για την δημιουργία μιας οποιασδήποτε βάσης δεδομένων.
 • Μπορούν να μοντελοποιούν εφαρμογές διαχείρισης βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η εννοιολογική - σχεσιακή διαγραμματική αναπαράσταση (διαγράμματα ER) και να μπορούν να σχεδιάζουν την σχεσιακή αναπαράσταση της Βάσης χρησιμοποιώντας την εννοιολογική - σχεσιακή διαγραμματική αναπαράσταση (διάγραμμα ER).
 • Μπορούν να σχεδιάσουν διαδικασίες και να χρησιμοποιήσουν SQL εντολές για τη δημιουργία πινάκων, ευρετηρίων, την εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή δεδομένων και την δημιουργία ερωτημάτων σε ένα σχεσιακό ΣΔΒΔ.
 • Μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές και προγράμματα χρησιμοποιώντας API DBMS.
Γενικές Ικανότητες:


Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο Μαθήματος:


 • Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔBΔ).
 • Φυσικά μέσα αποθήκευσης.
 • Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ.
 • Μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων.
 • Σχεσιακό μοντέλο.
 • Μετατροπή μοντέλου οντοτήτων - συσχετίσεων στο σχεσιακό.
 • Σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός.
 • Γλώσσα SQL (ορισμός και διαχείριση δεδομένων).
 • Γνωριμία με ένα σχεσιακό σύστημα βάσεων δεδομένων.
 • Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση.
 • Σχεδιασμός μίας BΔ.
 • Φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ.
 • Μέσα αποθήκευσης.
 • Οργανώσεις αρχείων και κατάλογοι.