Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος και να εκπαιδευθούν στις τεχνολογίες ανάπτυξης συστημάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή, επισκόπηση γνωστικής περιοχής Επικοινωνίας Ανθρώπου-Μηχανής (Human-Computer Interaction).
 • Θεωρητική Θεμελίωση (Γνωστικά μοντέλα, αισθητήρια αντίληψη και αναπαράσταση, προσοχή και μνήμη, αναπαράσταση και οργάνωση γνώσης, νοητικά μοντέλα, χρήση μεταφοράς και ιδεατών μοντέλων χρήστη, κοινωνικά χαρακτηριστικά ανθρώπινης συμπεριφοράς).
 • Τεχνολογίες αλληλεπίδρασης (Συσκευές εισόδου/εξόδου, στιλ αλληλεπίδρασης, απ΄ ευθείας χειρισμός) .
 • Τεχνολογία αλληλεπίδρασης (Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, πολυμέσα και εικονική πραγματικότητα, σχεδίαση για όλους, οπτικοποίηση πληροφορίας).
 • Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων (Ανθρωπο-κεντρική σχεδίαση, συγκέντρωση απαιτήσεων ευχρηστίας, Ανάλυση εργασιών (Task Analysis), Μοντέλα GOMS).
 • Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου (User Action Notation), σχεδίαση διεπιφανειών εφαρμογών διαδικτύου.
 • Αρχές σχεδίασης και κανόνες ευχρηστίας.
 • Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων.
 • Η τεχνολογία αλληλεπίδρασης και γραφικά υπολογιστή.
 • Εργαστήριο Μαθήματος: Το εργαστήριο περιλαμβάνει συστηματικές ασκήσεις αξιολόγησης και μέτρησης ευχρηστίας διαδραστικών συστημάτων λογισμικού με αναλυτικές και εμπειρικές τεχνικές καθώς και καθοδηγούμενη σχεδίαση ενός διαδραστικού συστήματος (ανάλυση χρηστών, δημιουργία πρωτοτύπων, αξιολόγηση και μέτρηση ευχρηστίας).