Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Να εισάγει τους φοιτητές στην κατηγορία των υπολογιστικών συστημάτων που χαρακτηρίζονται από γεωγραφικά ανεξάρτητες, αυτόνομες υπολογιστικές συσκευές, που επικοινωνούν μεταξύ τους και λειτουργούν συντονισμένα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Ιστορικά στοιχεία, παραδείγματα κατανεμημένων εφαρμογών και χαρακτηριστικά των κατανεμημένων συστημάτων (hardware και software).
 • Μέσα, πρωτόκολλα, είδη επικοινωνίας, διαμοιρασμός των καναλιών και διαχείριση της επικοινωνίας, στα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα.
 • Κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και σχετικά προβλήματα.
 • Εγκυρότητα της κατανεμημένης πληροφορίας και πρόσβαση σε αυτή.
 • Κατανεμημένες διεργασίες (threads, clients, servers, code migration, software agents) και ζητήματα συγχρονισμού.
 • Εργαλεία σχεδίασης, ανάπτυξης και λειτουργίας κατανεμημένων εφαρμογών και συστημάτων.
 • Η έννοια και ο ρόλος του middleware.
 • Κατανεμημένα αντικειμενοστραφή συστήματα και η CORBA.
 • Σύγχρονες εφαρμογές: κινητά δίκτυα, δίκτυα αισθητήρων, τηλεπισκόπηση, προσομοίωση, εικονική πραγματικότητα, κλπ.
 • Εισαγωγή στην παράλληλη κατανεμημένη επεξεργασία.
 • Αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας.
 • Μέθοδοι, τεχνικές και δίκτυα διασύνδεσης (Bus-oriented, Cube, Switch Network, Mixed systems).
 • Μελέτη σύγχρονων αρχιτεκτονικών (μηχανές Συμμετρικής Πολυεπεξεργασίας-SMPs, COMA, NUMA, CC-NUMA, Clusters, συστήματα πολυ-υπολογισμού-MPPs).
 • Εμπορικά συστήματα πολυεπεξεργασίας.
 • Παραδείγματα εφαρμογών.
 • Εργαστήριο Μαθήματος: Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν σαν αντικείμενο να καταδείξουν την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών, εκτέλεση εργασίας (project) ανάπτυξης κατανεμημένης εφαρμογής client/server με χρήση CORBA.