Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί αφενός στην παρουσίαση και κατανόηση ειδικών θεμάτων που άπτονται του σύγχρονου ενδιαφέροντος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών όπως οι Δορυφορικές Επικοινωνίες και Οπτικές Επικοινωνίες καθώς και η προσαρμογή και διασύνδεση τους με άλλα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και αφετέρου στην κατανόηση της σκοπιμότητας χρήσης τους στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Στο θεωρητικό και εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση της βασικής θεωρίας, καθώς και ανάλυση των τεχνικών μετάδοσης και ανίχνευσης, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση σύγχρονων Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων που παρουσιάζουν επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα έχει έρθει σε επαφή με σύγχρονα θέματα από το χώρο των τηλεπικοινωνιών όπως οι δορυφορικές επικοινωνίες και οπτικές επικοινωνίες καθώς και με τις τρέχουσες εξελίξεις.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Τροχιές δορυφόρων.
 • Πολικοί και στατικοί δορυφόροι.
 • Δομή και υποσυστήματα των δορυφόρων.
 • Ισολογισμοί ισχύων σε δορυφορικές ζεύξεις.
 • . Συστήματα διαμόρφωσης και σηματοθορυβική σχέση.
 • Διαλείψεις στη διάδοση και συστήματα διαφορικής λήψης.
 • Σχεδιασμός τροποσφαιρικών-τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Σχεδιασμός και χωρητικότητα των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Σχεδιασμός δορυφορικών ραδιοζεύξεων οπτικής επαφής.
 • Τεχνολογία και παράμετροι σχεδιασμού γήινων δορυφορικών σταθμών.
 • Συστήματα INTELSAT.
 • Τεχνικές πρόσβασης (access techniques).
 • Εισαγωγή στην ανάλυση του LINK BUDGET.
 • Οπτικές ίνες, τύποι ινών.
 • Περιοχές λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών ινών.
 • Χαρακτηριστικά οπτικών ινών, εξασθένηση.
 • Χαρακτηριστικά δικτύων οπτικών ινών, πολυπλεξία.
 • Διασπορά, τύποι διασποράς, επίδραση στο σήμα, παραμόρφωση, επίδραση στο εύρος ζώνης.
 • Τύποι Laser ημιαγωγού.
 • Οπτικοί ανιχνευτές PIN, APD.
 • Δομή, χαρακτηριστικά και επιδόσεις δέκτη.
 • Σήμα στον δέκτη, θόρυβος στον δέκτη.
 • Direct Detection, ανάδειξη S/N.
 • Συστήματα ανίχνευσης ψηφιακού σήματος.
 • Οπτικός ανιχνευτής, χρονική απόκριση.
 • Ρυθμός σφάλματος (BER), απαιτήσεις ισχύος.
 • Αναλογική ανίχνευση, σήμα προς θόρυβο.
 • Direct Intensity modulation.
 • Διαμόρφωση με φέρον ( DSB-IM, FM-IM, PM-IM).
 • Οπτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
 • Εργαστήριο Μαθήματος: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των σπουδαστών των βασικών αρχών των δορυφορικών επικοινωνιών. Στα πλαίσια του εργαστηρίου οι σπουδαστές θα εκπαιδευτούν σε εξειδικευμένα προγράμματα προσομοίωσης και θα αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση τους .