Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Παρουσίαση των χαρακτηριστικών των πολυμέσων
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών και όρων της τεχνολογίας των πολυμέσων.
 • Η μελέτη και κατανόηση των μεθόδων συμπίεσης που εφαρμόζονται στα Πολυμέσα.
 • Κατανόηση των συνηθισμένων προτύπων για κείμενο, ήχο, εικόνα, Animation, Video.
 • Παρουσίαση και εξοικείωση στο εργαστήριο με πρότυπα όπως JPEG, GIF, κλπ.
 • H κατανόηση των βασικών εργαλείων επεξεργασίας και επιμέλειας δεδομένων διαφόρων μορφών.
 • Χρήση εφαρμογής πολυμέσων (πχ επεξεργασία εικόνας) με απλά εργαλεία.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Γενικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πολυμέσων
 • Ψηφιακή Αναπαράσταση Πληροφορίας (κειμένου, εικόνας, video, ήχου).
 • Περιπτώσεις και Τεχνικές Συμπίεσης.
 • Αλγόριθμοι Συμπίεσης.
 • Κατηγορίες μεθόδων συμπίεσης.
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. (Μέθοδοι εντροπίας, Πηγής, κλπ).
 • Διακριτός Συνημιτονικός Μετασχηματισμός, Αριθμητικές Μέθοδοι, συμπίεση Hoffman, Wavelet, κλπ.
 • Συμπίεση Κειμένου, Τεχνικές Συμπίεσης Γραφικών, Εικόνας, Animation και Video.
 • Παρουσίαση γνωστών Πρότυπων JPEG και MPEG, TIFF, GIF, MP3.
 • Συμπίεση ήχου.
 • Πρωτόκολλα συμπίεσης ήχου.
 • Συμπίεση Real Audio, G711,G722 κλπ, Dolby surrounds.
 • Μεθοδολογία Γραφικών.
 • Πρωτόκολλα Animation.
 • Μέθοδοι συμπίεσης Video (MJPEG, MPEG4 κλπ).
 • Εργαστήριο Μαθήματος: Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται λογισμικό για επεξεργασία εικόνας (π.χ. Photoshop, Corel) επεξεργασία Video (πχ Premier), και επεξεργασία ήχου (πχ Wave Lab, Cool 200 κλπ).