Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Java έτσι ώστε οι φοιτητές να σχεδιάζουν και να δομούν εφαρμογές με σύνθετα χαρακτηριστικά, να εκμεταλλεύονται έτοιμες βιβλιοθήκες και δομές δεδομένων, να χρησιμοποιούν σχεδιαστικά πρότυπα και να επεξεργάζονται σύνθετες δομές και πηγές δεδομένων. Δια της θεωρητικής διδασκαλίας επιδιώκεται: Η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Java, η χρήση της για δημιουργία μικροεφαρμογών, διαλογικών προγραμμάτων Java που εκτελούνται σαν μέρος μιας ιστοσελίδας και αυτόνομων εφαρμογών. Με την εργαστηριακή διδασκαλία - άσκηση επιδιώκεται: Η τοποθέτηση διαλογικών προγραμμάτων στο web, η χρήση γραφικών, εικόνων, ήχου και κίνησης η ανάπτυξη προχωρημένων διασυνδέσεων χρήστη με το AWT εκτενής χρήση αφηρημένων τύπων δεδομένων-αντικειμένων (Abstract Data Types) , η εμβάθυνση στην αλληλεπίδραση κλάσεων σε ένα πρόγραμμα Java (πακέτα, διασυνδέσεις…) και του χειρισμού σφαλμάτων. Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.
Γενικές Ικανότητες:

Οι ικανότητες που πρέπει να αποκτήσει ο πτυχιούχος και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος:

 • Εισαγωγή στην Java και σύγκριση με C++.
 • Γενικά χαρακτηριστικά Java
 • Κλάσεις & Μεταβλητές
 • Μέθοδοι & Στιγμιότυπα
 • Βιβλιοθήκες Java
 • Κληρονομικότητα.
 • Είσοδος-Έξοδος.
 • Υλοποίηση εκτενών συστημάτων
 • Προγραμματισμός με νήματα
 • Xειρισμός αρχείων
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων για το web και προγραμμάτων γραφικών
 • Τοποθέτηση διαλογικών προγραμμάτων
 • Γραφικά, Γραμματοσειρά και χρώμα
 • Εικόνα, κίνηση και ήχος
 • Απλές διασυνδέσεις χρήστη για μικροεφαρμογές
 • Διάταξη συστατικών σε μια διασύνδεση χρήστη
 • Απόκριση σε είσοδο χρήστη σε μια μικροεφαρμογή).
 • Μικροεφαρμογές (applets) Ανάπτυξη προγραμματισμού για δικτυακές βάσεις δεδομένων (JDBC, Applets, www, HTML -GUI).
 • Εργαστήριο Μαθήματος: Εκπόνηση ατομικών εργαστηριακών εργασιών οι οποίες θα αποτελέσουν επιμέρους τμήματα ατομικής πλήρους εφαρμογής. Χρήση και εκμάθηση JDK και BlueJ.