Βιωματικό Εργαστήριο & Μουσείο

Επισκέφθηκαν το Βιωματικό Εργαστήριο και Μουσείο Τηλεπικοινωνιών το τμήμα Ηλεκτρονικής του ΕΠΑΛ Αρτας και Τ το ΣΔΕ ( Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) Άρτας. Η επίσκεψή τους έγινε στα πλαίσια περισσότερης εξειδικευμένης ενημέρωσης και εκπαιδευτικών επσικέψεων σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, την ιστορία τους και τις εφαρμογές τους στη σύγχρονη ζωή. Ενημερώθηκαν και ξεναγήθηκαν στο χώρο του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής από τον Δρ Βασίλη Δρούγα Υπεύθυνο του Εργαστηρίου - Μουσείου και αναλύθηκαν θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες στους μαθητές στα πλαίσια της πληρέστερης κατανόησης των μεθ'οδων μετάδοσης πληροφορίας και των προτύπων τους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.