ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔ.

Κατ.

Υ/ΕΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚ.  ΠΡ.

ΕΡΓ.

Φ. ΕΡΓ.

ΔΙΔ. ΜΟΝ. (ECTS)

Προτεινόμενα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Μηχανικών Δικτύων

620

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3

2

0

1

7

4

621

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

3

2

0

1

7

4

622

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΘΕΩΡΙΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ

3

2

0

1

7

4

623

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3

2

0

1

7

4

624

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

3

2

0

1

7

4

Προτεινόμενα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ

625

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3

2

0

1

7

4

626

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

3

2

0

1

7

4

627

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  ΜΗΧΑΝΗΣ

3

2

0

1

7

4

628

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3

2

0

1

7

4

629

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

3

2

0

1

7

4

Προτεινόμενα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού

630

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

3

2

0

1

7

4

631

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

3

2

0

1

7

4

632

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3

2

0

1

7

4

633

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3

2

0

1

7

4

634

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3

2

0

1

7

4

Μαθήματα Επιλογής Δ.Ο.Ν.Α.

635

Δ.Ο.Ν.Α

Ε.Υ.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3

2

0

1

7

4

636

Δ.Ο.Ν.Α

Ε.Υ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

3

2

0

1

7

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔ.

Κατ.

Υ/ΕΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝ.

ΘΕΩΡΙΑ

ΑΣΚ. ΠΡ.

ΕΡΓ.

Φ. ΕΡΓ.

ΔΙΔ.  ΜΟΝ. (ECTS)

Προτεινόμενα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Μηχανικών Δικτύων

720

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

6

2

2

2

10

7

721

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ VHDL

6

2

2

2

10

7

722

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

6

2

2

2

10

7

723

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

6

2

2

2

10

7

724

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ

6

2

2

2

10

7

725

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

6

2

2

2

10

7

Προτεινόμενα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Μηχανικών Η/Υ

726

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CMOS

6

2

2

2

10

7

727

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

6

2

2

2

10

7

728

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6

2

2

2

10

7

729

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

6

2

2

2

10

7

730

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

6

2

2

2

10

7

731

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6

2

2

2

10

7

Προτεινόμενα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Μηχανικών Λογισμικού

732

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6

2

2

2

10

7

733

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6

2

2

2

10

7

734

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

6

2

2

2

10

7

735

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

6

2

2

2

10

7

736

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ

6

2

2

2

10

7

737

Μ.Ε.

Ε.Υ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

6

2

2

2

10

7