ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

Τίτλος Μαθήματος:               ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

Κωδικός Μαθήματος:           607

Εξάμηνο διδασκαλίας:          6ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και σχεδίασης των CMOS VLSI κυκλωμάτων και η χρήση τους στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

Στόχος του μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα έχει εξοικειωθεί με τις έννοιες και τη σχεδίαση των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών μεγάλης κλίμακας.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στα κυκλώματα CMOS VLSI (αντιστροφέας, διακόπτης, πύλες NAND, NOR και σύνθετες, πολυπλέκτες, καταχωρητές). Εισαγωγή στην αναπαράσταση κυκλωμάτων και συστημάτων. Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL). Τεχνολογίες I.C. και διαδικασίες κατασκευής κυκλωμάτων CMOS, VLSI. Εκτίμηση παραμέτρων και επιδόσεων (αντίσταση, χωρητικότητα, καθυστέρηση, ισχύς). Λογική σχεδίαση κυκλωμάτων CMOS, VLSI. Μέθοδοι σχεδίασης και δοκιμή κυκλωμάτων CMOS, VLSI. Σχεδίαση υποσυστημάτων σε τεχνολογία CMOS VLSI (αθροιστές, πολλαπλασιαστές, ολισθητές, μνήμες, αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων). Εργαστήρια: Στο εργαστήριο σχεδιάζονται και μελετώνται ψηφιακά κυκλώματα τεχνολογίας CMOS, VLSI από απλές πύλες έως ολοκληρωμένα υποσυστήματα.Αρχιτεκτονικές συστολικών δικτύων. Υλοποίηση κυκλωμάτων VLSI για αριθμητικές πράξεις. Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων. Κυκλώματα που βασίζονται σε ειδικά αριθμητικά συστήματα για εφαρμογές υψηλών ταχυτήτων. Χρήση σχεδιαστικών εργαλείων VLSI. Γλώσσες περιγραφής κυκλωμάτων για αυτόματη σχεδίαση. Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων.

 

Εργαστήριο μαθήματος: Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα περιλαμβάνουν κατασκευή layout, ηλεκτρική εξομοίωση, λογική εξομοίωση, ανάλυση χρονισμού και χρήση γλωσσών περιγραφής υλικού..

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Behzad Razavi, McGraw-Hill
  2. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Gray, Hurst, Lewis, Meyer, Wiley
  3. Design of Analog Integrated Circuits and Systems, K. Laker, W. Sansen, McGraw-Hill
  4. CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, R.J.Baker, H.W. Li, D.E. Boyce, IEEE PRESS
  5. Microelectronic Circuits (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering) , by Adel S. Sedra, Kenneth Carless Smith Hardcover - December 1, 2003
  6. Microelectronic Circuit Design with CD-ROM , by Richard C Jaeger, et al Hardcover - July 21, 2003