ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Τίτλος Μαθήματος:               ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:           606

Εξάμηνο διδασκαλίας:          6ο Εξάμηνο

Προαπαιτούμενα:                 

 

Σκοπός του μαθήματος

Να εξοικειωθεί ο σπουδαστής με την υπολογιστική πολυπλοκότητα των αλγορίθμων επεξεργασίας πολυμέσων και τις αρχιτεκτονικές υλικού κα λογισμικού για αποδοτική συμπίεση και επεξεργασία πολυμέσων.

 

Στόχος του μαθήματος

Τα αρχεία πολυμέσων αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της πληροφορίας που αποθηκεύεται στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. Ροές πολυμέσων διακινούνται μέσω τοπικών δικτύων και του Ιnternet. Η συμπίεση πολυμεσικού υλικού είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την διακίνηση των αρχείων και την αποδοτική χρήση των δικτύων. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με την υπολογιστική πολυπλοκότητα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στην συμπίεση πολυμέσων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Ακολούθως, ο σπουδαστής θα έλθει σε επαφή με τις εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές (υλικού και λογισμικού) για την αποδοτική συμπίεση και διανομή πολυμεσικού υλικού. Τέλος, δίνονται παραδείγματα προηγμένης επεξεργασίας, όπως η ανεύρεση πολυμεσικού υλικού.

 

Περιγραφή του μαθήματος

Γενικά χαρακτηριστικά των Συστημάτων επεξεργασίας Πολυμέσων, πρότυπα συμπίεσης φωνής, εικόνας και video (mp3, JPEG, MPEG2/4, H.263/H.264). Συστήματα πολύπλεξης και δημιουργίας πολυμεσικών ροών (transport streams). Αρχιτεκτονικές δικτύων για διανομή πολυμεσικών ροών (παράδειγμα IPTV).

Προσδιορισμός μετρικών επιδόσεων συστημάτων επεξεργασίας πολυμέσων (fps, ops/pixel, clocks/pixel). Υπολογιστική πολυπλοκότητα βασικών μετασχηματισμών (DCT) και συστημάτων κωδικοποίησης (εντροπίας, αριθμητικής κωδικοποίησης). Απαιτήσεις επεξεργασίας πραγματικού χρόνου. Συστήματα υλικού για την συμπίεση video (παράδειγμα εκτίμησης κίνησης). Υλοποίηση λογισμικού σε παράλληλα συστήματα υλικού επεξεργασίας πολυμέσων (παράδειγμα CUDA).

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  1. Σημειώσεις Τεχνολογία Πολυμέσων Ε.Μ.Π.
  2. Multimedia systems design, Prabhat K. Andleigh, Kiran Thakrar, Prentice Hall PTR, 1996
  3. Multimedia Computing, M. Hodges, R. Sasnett, Addison-Wesley Pub Co, 1995.