ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Κωδικός Μαθήματος:     405
Εξάμηνο διδασκαλίας:     4ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Κατανόηση της Τεχνολογίας Τοπικών και Αστικών Δικτύων Υπολογιστών σε επίπεδο αρχιτεκτονικών και Πρωτοκόλλων.

Στόχος του μαθήματος
Η διάκριση των διαφόρων τοπικών και αστικών δικτύων. Η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών του κάθε τοπικού ή αστικού δικτύου. Η διάκριση και η κατασκευή οριζόντιας και κάθετης καλωδίωσης. Εμπειρία διαχείρισης ενός τουλάχιστον τοπικού δικτύου.

Περιγραφή του μαθήματος
Τεχνολογία Δικτύων Ethernet (IEEE 802.3). (CSMA/CD, 10BASE2, 10BASE5, 10BASET, 10BASEF,10BROAD36, Ισόχρονο Ethernet, Κανόνες σχεδιασμού, Βλάβες, 10BASEF – χρήση οπτικών ινών). Δίκτυα Token Ring (IEEE 802.5) (Δομή Token Ring, Αντιστοιχία Πρωτοκόλλων, Πλαίσια ΙΕΕΕ 802.5, Μηχανισμός Προτεραιότητας, Monitor, Καλώδια types, Κανόνες σχεδιασμού). Δίκτυα Token Bus (IEEE 802.4)(Δομή Token Bus, Λειτουργία Token Bus, Αντιστοίχηση πρωτοκόλλων, πλαίσια ΙΕΕΕ 802.4, Μηχανισμός προσθήκης και αφαίρεσης σταθμού, Monitoring, υπολογισμός απόδοσης). Fast Ethernet (100Base-TX, 100BASE-FX), 1000Base-T, 1000Base-X, Iso Ethernet. Γενικά για Αστικά Δίκτυα. Δίκτυα FDDI I, FDDI II, (Γενικά για FDDI, Αρχιτεκτονική Δικτύου FDDI, Αντιστοιχία πρωτοκόλλων, Κωδικοποίηση σήματος, Πλαίσια FDDI, Token Passing στο FDDI, βλάβες στο FDDI, απόδοση FDDI. Δίκτυα DQDB (Αρχιτεκτονική, Λειτουργία, αντιστοιχία πρωτοκόλλων, Δομή πλαισίων, βλάβες, απόδοση). Γενικά θέματα Διαχείρισης τοπικών Δικτύων. Συγκριτική αξιολόγηση χαρακτηριστικών Τοπικών και Αστικών Δικτύων, Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής δικτύων κορμού. Τοπικά Δίκτυα (ALOHA, Ethernet και IEEE 802.3, Δίκτυα Δακτυλίου με κουπόνι, Δίκτυα Αρτηρίας με κουπόνι). Επίπεδο δικτύου (Ονόματα και Διευθύνσεις, Δρομολόγηση, έλεγχος Συμφόρησης). Επίπεδο Διακίνησης. Επίπεδο Συνοδού. Κρυπτογράφηση. Κρυπτογράφηση με Δημόσιο Κλειδί. Συμπίεση Δεδομένων.
Εργαστήριο Μαθήματος: Δομημένη καλωδίωση (οριζόντια, κάθετη, κλπ), Συσκευές Διασύνδεσης τοπικών Δικτύων (switches, hubs, repeaters). Συνδεσμολογία ενεργών δικτυακών συσκευών σε ένα ετερογενές δίκτυο, Μελέτες διασύνδεσης δικτύων, Διαχείριση χρηστών και Ομάδων (Δικαιώματα), Διαμοιρασμός Αρχείων και εκτυπωτών, Διαχείριση δίσκων (Quotas, Mirroring), Ασφάλεια δεδομένων (NTFS, Encryption).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Τοπικά και Αστικά Δίκτυα Μαργαρίτη Σ., Στεργίου Ε. Εκδόσεις Νέες Τεχνολογίες 2006.
  2. Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών Α. Αλεξόπουλος, Γ. Λαγογιάννης.
  3. Τοπικά Δίκτυα, Ανδρέα Πομπόρτση.
  4. Managing Local Area Network, Case/Smith.
  5. LAN-MAN Networks Stallings, Prentice Hall.
  6. Ethernet networks : design, implementation, operation, management, Held, Gilbert, 1943- Έκδοση 2nd ed. Εκδότης New York : Wiley, c1996.
  7. Designing and implementing Ethernet networks / Συγγραφέας Hancock, Bill, 1957- Έκδοση 2nd ed., Wellesley, Mass. : QED Information Sciences, c1988.