Ελεύθερα Εργαστήρια

Πρόγραμμα Ελεύθερων Εργαστηρίων για  τους Σπουδαστές του Τμήματος 

 

 Ώρες

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-9

 

 

 

 

 

9-10

Ε3

 

 Δ2

Ε3

Π2

10-11

Ε3 Δ2

 Δ2

 

Π2

11-12

Ε3

Δ2

Δ2

 

Π2

12-13

Ε3

Δ2

Δ2

Ε3 

Ε5

13-14

Ε5

Δ2

Δ2 & Ε5

ΓΛΠ & Ε3

Ε5

14-15

   

Δ2 & Ε5

 ΓΛΠ

 Ε5

ΠΡΟΚΑΤ

 • Α1: Εργαστήριο Συστημάτων Τηλεκπάιδευσης
 • Δ1: Εργαστήριο Δικτύων Ι
 • Δ2: Εργαστήριο Δικτύων ΙΙ
 • Π1: Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων (Μουσείο)
 • Π2: Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
 • ΓΛΠ: Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Π3: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών

 

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

 • Ε1: Εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Ε2: Εργαστήριο Αυτόνομων Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Ε3: Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
 • Ε4: Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Δκτύων
 • Ε5: Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ε6: Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων ΙΙ
 • Ε7: Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής