Ελεύθερα Εργαστήρια

Πρόγραμμα Ελεύθερων Εργαστηρίων για  τους Σπουδαστές του Τμήματος 

 

 Ώρες

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8-9

 

 

 

 

 

9-10

Δ2-Ε4

Ε3-Ε6

Ε4

Ε3

Π2-Δ2

10-11

Δ2-Ε4 Ε3-Ε6

Ε4

Ε3

Π2-Δ2

11-12

Δ2-Ε4

Ε3-Ε6

Ε4

Ε3

Π2-Δ2

12-13

Δ2-Ε4

Ε3

Π2

Ε3 

Δ2

13-14

Δ2-Ε4

Ε3

Π2

 

 

14-15

Δ2-Ε4 Ε3

Π2

 

 

ΠΡΟΚΑΤ

 • Α1: Εργαστήριο Συστημάτων Τηλεκπάιδευσης
 • Δ1: Εργαστήριο Δικτύων Ι
 • Δ2: Εργαστήριο Δικτύων ΙΙ
 • Π1: Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων (Μουσείο)
 • Π2: Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού
 • ΓΛΠ: Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού
 • Π3: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών

 

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

 • Ε1: Εργαστήριο Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
 • Ε2: Εργαστήριο Αυτόνομων Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Ε3: Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
 • Ε4: Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Δκτύων
 • Ε5: Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Ε6: Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων ΙΙ
 • Ε7: Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής