ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:     301
Εξάμηνο διδασκαλίας:     3ο Εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αποσκοπεί αφενός στο να εισάγει τον σπουδαστή στις βασικές έννοιες, τις αρχές λειτουργίας και της δομής των υπολογιστικών συστημάτων και αφετέρου στο να τον βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών αρχών της θεωρίας που είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση και κατασκευή πιο εξελιγμένων συστημάτων πολυπρογραμματισμού και πολυεπεξεργασίας. Στο θεωρητικό και εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση των βασικών εννοιών και της δομής των υπολογιστικών συστημάτων καθώς και όλων των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων, ορισμών, προτύπων, και μεθοδολογιών που είναι απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση των αρχών λειτουργίας ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος.

Στόχος του μαθήματος
Να εισάγει τον σπουδαστή στη βασική θεωρία, στις βασικές έννοιες, τις αρχές λειτουργίας και της δομής των υπολογιστικών συστημάτων. Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνεται η σχεδίαση εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των σπουδαστών με τη βασική θεωρία και με τις αρχές λειτουργίας ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος, καθώς επίσης και η εξοικείωση των σπουδαστών με ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου (Assembly). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη βασική θεωρία, τις βασικές έννοιες, τις αρχές λειτουργίας και τη δομή των υπολογιστικών συστημάτων.

Περιγραφή του Μαθήματος
Βασικές έννοιες και ορισμοί, ορόσημα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών Αρχές σχεδιασμού των σημερινών επεξεργαστών Δίαυλοι Υπολογιστών Σχεδίαση και Οργάνωση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Σχεδίαση και Οργάνωση Αριθμητικής – Λογικής Μονάδας Καταχωρητές Βασικοί τύποι εντολών επεξεργαστή, τρόποι διευθυνσιοδότησης Ροή ελέγχου Περιφερειακές συσκευές και σύνδεση με την κεντρική μονάδα Ανάλυση σύγχρονων επεξεργαστών. Ζητήματα σχεδιασμού των παράλληλων υπολογιστών.
Εργαστήριο Μαθήματος: Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων και την ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών για την καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση των σπουδαστών με τη βασική θεωρία και με τις αρχές λειτουργίας ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος, καθώς επίσης και για την εξοικείωση των σπουδαστών με ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου (Assembly).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  1. Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Αλλοι Συγγραφείς Καραγεώργης, Σωκράτης Εκδότης Αθήνα Κλειδάριθμος c1995.
  2. Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών, T. Luce.
  3. Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές, Gilmore.
  4. Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Myke Predko.
  5. Computer Architecture and Organization, J.P. Hayes.
  6. Αρχιτεκτονική υπολογιστών Luce Thom, Τζιόλα c1991.
  7. Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Μπεκάκος Μιχάλης Π. Αθήνα Σταμούλης 1994.