Πρ. Σπ. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Δείτε τον Ολόκληρο τον Οδηγό Σπουδών

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. Κατ. Υ/ΕΥ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝ. ΘΕΩΡ. ΑΣΚ.ΠΡ. ΕΡΓ. ΦΟΡ.  ΕΡΓ. ΔΙΔΑΚ.  ΜΟΝ. (ECTS)
101 Μ.Γ.Υ. Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ 4 3 1 0 10 6
102 Μ.Γ.Υ. Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 6 2 2 2 10 7
103 Μ.Γ.Υ. Υ EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ & ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 2 2 0 8 5
104 Μ.Γ.Υ. Υ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 4 2 2 0 8 5
105 Μ.Γ.Υ. Υ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
6 2 2 2 10 6

ΣΥΝΟΛΑ

24 11 9 4 46 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
201 Μ.Γ.Υ. Υ

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4 2 2 0 8 5
202 Μ.Ε.Υ. Υ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

6 2 2 2 10 6
203 Μ.Γ.Υ. Υ

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - Η/Μ ΓΙΑ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ

4 2 2 0 8 5
204 Μ.Γ.Υ. Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

6 2 2 2 10 6
205 Δ.Ο.Ν.Α Υ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 2 1 0 7 4
206 Μ.Γ.Υ. Υ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

3 2 1 0 7 4

ΣΥΝΟΛΑ

26 12 10 4 50 30
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
301 M.Γ.Υ. Υ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

6 2 2 2 10 6
302 Μ.Γ.Υ. Υ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

5 2 1 2 9 6
303 Μ.Ε.Υ. Υ

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

3 2 0 1 7 4
304 Μ.Γ.Υ. Υ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

3 2 0 1 7 4
305 Μ.Γ.Υ. Υ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

6 2 2 2 10 6
306 Μ.Γ.Υ. Υ

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 2 1 0 7 4

ΣΥΝΟΛΑ

26 12 6 8 50 30
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
401 Μ.Ε.Υ. Υ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ

3 2 0 1 7 5
402 Μ.Γ.Υ. Υ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5 2 1 2 9 6
403 Μ.Ε.Υ. Υ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

3 0 0 3 10 3
404 Μ.Ε.Υ. Υ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

5 2 1 2 9 5
405 Μ.Ε.Υ. Υ

ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

4 2 0 2 8 5
406 Μ.Ε.Υ. Υ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

6 2 2 2 10 6

ΣΥΝΟΛΑ

26 10 4 12 46 30
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
501 Μ.Ε.Υ. Υ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

4 2 1 1 8 5
502 M.Γ.Υ. Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

4 2 0 2 8 5
503 Μ.Ε.Υ. Υ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

4 2 1 1 8 5
504 M.Γ.Υ. Υ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

6 2 2 2 10 6
505 Μ.Ε.Υ. Υ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ι

5 2 1 2 9 5
506 M.Γ.Υ. Υ

ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

3 2 1 0 7 4

ΣΥΝΟΛΑ

26 12 6 8 50 30
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
601 Μ.Ε. Υ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

4 2 1 1 8 5
602 Μ.Ε. Υ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

6 2 2 2 10 6
603 Μ.Ε. Υ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

4 2 1 1 8 5
604 Μ.Ε. Υ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6 2 2 2 10 6
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι*

3 2 0 1 7 4
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ*

3 2 0 1 7 4

ΣΥΝΟΛΑ

26 12 6 8 50 30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
701 Μ.Ε. Υ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ

4 2 1 1 8 5
702 Μ.Ε. Υ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΙΙ

4 2 1 1 8 5
703 Μ.Ε. Υ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

6 2 2 2 10 6
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι*

6 2 2 2 10 7
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ*

6 2 2 2 10 7

ΣΥΝΟΛΑ

26 10 8 8 46 30
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
605 Μ.Ε. Υ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ

6 2 2 2 10 6
606 Μ.Ε. Υ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

4 2 1 1 8 5
607 Μ.Ε. Υ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI

6 2 2 2 10 6
608 Μ.Ε. Υ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 2 0 2 8 5
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι*

3 2 0 1 7 4
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ*

3 2 0 1 7 4

ΣΥΝΟΛΑ

26 12 5 9 50 30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
704 Μ.Ε. Υ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

4 2 0 2 8 5
705 Μ.Ε. Υ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

4 2 1 1 8 5
706 Μ.Ε. Υ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ASIC

6 2 2 2 10 6
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι*

6 2 2 2 10 7
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ*

6 2 2 2 10 7

ΣΥΝΟΛΑ

26 10 7 9 46 30
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
609 Μ.Ε. Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6 2 2 2 10 6
610 Μ.Ε. Υ

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ Η/Υ

5 2 1 2 9 6
611 Μ.Ε. Υ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 2 2 1 9 5
612 Μ.Ε. Υ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 4 2 0 2 8 5
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι*

3 2 0 1 7 4
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ*

3 2 0 1 7 4

ΣΥΝΟΛΑ

26 12 5 9 50 30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
707 Μ.Ε. Υ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

6 2 2 2 10 6
708 Μ.Ε. Υ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

4 2 1 1 8 5
709 Μ.Ε. Υ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

4 2 1 1 8 5
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι*

6 2 2 2 10 7
  Μ.Ε. Ε.Υ.

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ*

6 2 2 2 10 7

ΣΥΝΟΛΑ

26 10 8 8 46 30
 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
801   ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:20, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:20)
802   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (24 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Χ 5 ΗΜΕΡΕΣ, ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:30, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:10)
ΣΥΝΟΛΑ (ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:50, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:30)
 *Μαθήματα Επιλογής: Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν ως μαθήματα επιλογής, οποιοδήποτε μάθημα επιλογής της δικής τους κατεύθυνσης ή των άλλων κατευθύνσεων ή οποιοδήποτε υποχρεωτικό μάθημα των άλλων κατευθύνσεων, στα αντίστοιχα εξάμηνα.
Υπογραμμίζεται ότι αποτελεί υποχρέωση των φοιτητών η κάλυψη του ελαχίστου αριθμού Διδακτικών Μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου.