Πρ. Σπ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Δείτε τον Ολόκληρο τον Οδηγό Σπουδών

 

Α/Α

ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤ

ECTS

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

1

101

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Y

7

2

102

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Y

5

3

103

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

Y

7

4

104

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Y

5

5

105

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Y

6

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

6

201

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Y

6

7

202

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚEΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Y

6

8

203

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Y

6

9

204

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ

Y

7

10

205

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Y

5

3o ΕΞΑΜΗΝΟ

11

301

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Y

6

12

302

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Y

7

13

303

ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Y

6

14

304

ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

Y

5

15

305

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Y

6

4o ΕΞΑΜΗΝΟ

16

401

ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Y

6

17

402

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Y

7

18

403

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Y

6

19

404

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Y

6

20

405

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Y

5

5o ΕΞΑΜΗΝΟ

21

501

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Y

5

22

502

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Y

5

23

503

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Y

5

24

504

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Y

5

25

505

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Y

5

26

506

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Υ

5

6o ΕΞΑΜΗΝΟ

27

601

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

Υ

5

28

602

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υ

5

29

603

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Υ

5

30

604

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υ

5

31

605

Μάθημα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΥ

5

32

606

Γενική Ομάδα Μαθημάτων Επιλογής

ΓΟΕΥ

5

Μαθημάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (τεχνοοικονομικής εκπαίδευσης)

 

 

ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ (1/4)

 

ECTS

1

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

5

2

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

5

3

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

5

4

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

5

 

Ροή Λογισμικού

ECTS

Ρ1_Χ1

Μεταγλωττιστές

 

5

Ρ1_Χ2

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

 

5

Ρ1_X3

Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

 

5

Ρ1_Χ4

Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου

 

5

Ρ1_E1

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ιστού & Βάσεων Δεδομένων

 

5

Ρ1_Ε2

Γραφικά Η/Υ

 

5

Ρ1_Ε3

Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών

 

5

Ροή Ευφυή Συστήματα και Εφαρμογές

Ρ2_Χ5

Εξόρυξη Δεδομένων

 

5

Ρ2_X6

Παιχνιδοποίηση

 

5

Ρ2_Χ7

Βελτιστοποίηση

 

5

Ρ2_Ε43

Στατιστική Μηχανική Μάθηση

 

5

Ρ2_Ε5

Βιοπληροφορική

 

5

Ροή Υπολογιστικά Συστήματα

Ρ3_Χ8

Διαδίκτυο των Αντικειμένων

 

5

Ρ3_Χ9

Βιοϊατρική Τεχνολογία

 

5

Ρ3_Χ10

Μοντελοποίηση και Έλεγχος Συστημάτων

 

5

Ρ3_Ε6

Δίκτυα Αισθητήρων

 

5

Ρ3_Ε7

Τεχνικές Σχεδίασης CMOS ASIC

 

5

Ρ3_Ε8

Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα

 

5

Ροή Τηλεπικοινωνίες

Ρ4_Χ11

Κεραίες-Μικροκύματα

 

5

Ρ4_Χ12

Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

 

5

Ρ4_Χ13

Οπτικές Επικοινωνίες-Κυματοδηγοί

 

5

Ρ4_Ε9

Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις

 

5

Ρ4_Ε10

Οπτοηλεκτρονική

 

5

Ροή Δίκτυα

Ρ5_Χ14

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

 

5

Ρ5_Χ15

Προχωρένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

 

5

Ρ5_Ε11

Ειδικά Θέματα Δικτύων

 

5

Ρ5_Ε12

Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων

 

5

Ρ5_Ε13

Διαχείριση Δικτύων

 

5