Γραμματεία & Έντυπα

H γραμματεία του τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική για γραμματειακή υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του τμήματος.

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται κυρίως:

  • Η μέριμνα για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του τμήματος.
  • Η προώθηση των διαδικασιών προκηρύξεις θέσεων, εκλογής και εξέλιξης του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού καθώς και του λοιπού προσωπικού του τμήματος.
  • Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων των σχετικών με τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
  • Η προώθηση των διαδικασιών για την ορκωμοσία των φοιτητών.
  • Η χορήγηση των τίτλων σπουδών και των κάθε είδους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
  • Η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου του τμήματος και η διακίνηση της αλληλογραφίας
  • Η προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος και
  • Η προώθηση και διεκπεραίωση κάθε θέματος που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των διδακτορικών σπουδών του τμήματος.
H γραμματεία του τμήματος λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 εως  τις 15:00 και βρίσκεται στην είσοδο του κεντρικού κτηρίου του τμήματος

 

email επικοινωνίας και τηλ. προσωπικού:

 grampt@uoi.gr

 Ελένη Νάκου.: 26810 50350

Βασίλειος Ζαρζάνης.: 26810 50341
 
 
 
Ελένη Νάκου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλ.: 26810 50350 | Εσωτ.: 1350
elnakou@uoi.gr
Βασίλειος Ζαρζάνης
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλ.: 26810 50341 | Εσωτ.: 1341
zarzanis@uoi.gr 
 
Ευαγγελία Χρήστου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: 26810 50499 | Εσωτ.: 1499
FAX: 26810 50340
 

Έντυπα για φοιτητές

Έντυπα Γραμματειών

Έντυπα Διοικητικών Υπηρεσιών