Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Κριτήρια Μετακινήσεων Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, για το Ακαδ. Έτος 2020-21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Το Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Π&Τ) στην συνεδρίαση του με αριθμ. 4/20-03-2019, ενέκρινε τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων φοιτητών του Τμήματος για Πρακτική Άσκηση (Placement/Traineeship) με υποτροφία ERASMUS+ .

Το Π&Τ θεωρεί ότι οι υποτροφίες ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση (Placement/Traineeship) θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόοδο του φοιτητή και ταυτόχρονα την δημιουργία καλής φήμης και εντυπώσεων του Τμήματός.

A) Υποψήφιοι Προπτυχιακοί φοιτητές για Πρόγραμμα Σπουδών ERASMUS+

Οι φοιτητές θα πρέπει:
 • Βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του Ζ (7ο εξάμηνο), δηλαδή τουλάχιστον στο όγδοο τυπικό εξάμηνο φοίτησης
 • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
 • Να είναι διατιθέμενοι να εργαστούν και να μάθουν σε διεθνές περιβάλλον και να είναι δεκτικοί στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
 • H διαδικασία κατάταξης των φοιτητών για Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + περιγράφεται στην συνέχεια.

Διαδικασία κατάταξης:

Η κατάταξη της Επιτροπής ERASMUS+ για υποτροφία Πρακτικής Άσκησης (Placement/Traineeship), θα λαμβάνει υπόψη τα εξής κριτήρια:
 • Μέσος όρος επίδοσης και
 • Εξάμηνο Φοίτησης

Πιο συγκεκριμένα κάθε παράγοντας με βαρύτητα:

- Μέσος Όρος Επίδοσης: 70%
- Εξάμηνο φοίτησης: 30%
Ο μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της βαθμολογίας του φοιτητή είναι ο ακόλουθος:
Β = [(70 * (ΜΟΕ – 5) + 5 * (14 – ΕΞ))]
Όπου: Β: η βαθμολογία του φοιτητή
ΜΟΕ: ο μέσος όρος της επίδοσης του φοιτητή
ΕΞ: το εξάμηνο του φοιτητή
Ο δεύτερος όρος στην παραπάνω φόρμουλα υπολογίζεται για τα εξάμηνα 8 (30 μονάδες) έως 14 (0 μονάδες). Για τα εξάμηνα μεγαλύτερα από 14, δεν προστίθενται μονάδες.

Επομένως η κατάταξη της λίστας των ενδιαφερομένων σπουδαστών

 1. Προϋποθέσεις Γλώσσας:
 2. Πέραν της γενικής απαίτησης από το Παν. Ιωαννίνων (Αγγλικά τουλάχιστον σε επίπεδο Lower -α΄ ξένη γλώσσα), το Πανεπιστήμιο υποδοχής μπορεί να ορίζει ανάλογη γνώση Γαλλικής, Αγγλικής, Ισπανικής, ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Συνεπώς οι εξερχόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά από το πανεπιστήμιο υποδοχής, καθώς και από το τις σχετικές συμβάσεις συνεργασίας που έχει υπογράψει το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 2η φορά:
  Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με υποτροφίες ERASMUS+ για δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο, τότε ο υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS + μπορεί να εγκρίνει την παράταση της υποτροφίας για δεύτερο εξάμηνο εφόσον: : Ικανοποιηθούν οι αιτήσεις φοιτητών που μετακινούνται για πρώτη φορά.

 3. Χαμηλή προτεραιότητα κινητικότητας
 4. Τέλος σε χαμηλή προτεραιότητα τίθενται οι σπουδαστές οι οποίοι επιλέγουν ως πόλη κινητικότητας την πόλη προέλευσης τους.

 5. Λοιπά Θέματα Αξιολόγησης
  • Δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές με μειωμένη ή μηδενική προηγούμενη συμμετοχή σε προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος.
  • Οι εγκρίσεις θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.
  • Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων φοιτητών, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.
  • Δε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).