Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Κριτήρια Μετακινήσεων Φοιτητών για Σπουδές, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Π&Τ) στην συνεδρίαση του με αριθμ. 4/20-03-2019, ενέκρινε τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων φοιτητών του Τμήματος για Σπουδές (Study) με υποτροφία ERASMUS+ .

Το Π&Τ θεωρεί ότι οι υποτροφίες ERASMUS+ για Σπουδές (Study) θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόοδο του φοιτητή και ταυτόχρονα την δημιουργία καλής φήμης και εντυπώσεων του Τμήματός.

A. Υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές για Πρόγραμμα Σπουδών ERASMUS+

 1. Κριτήρια Επιλογής

 2. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus+, συνοπτικά είναι:
  • Να είναι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών
  • Να έχουν εξεταστεί στο μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων τους με επιτυχία. Καθοριστικός παράγον θα είναι ο αριθμός των μαθημάτων που έχουν εξεταστεί με επιτυχία
  • Ο μέσος όρος της βαθμολογίας
  • Να γνωρίζουν Αγγλικά τουλάχιστον σε επίπεδο Lower (α΄ ξένης γλώσσα)
  • Η γνώση β΄ ξένης γλώσσας κράτους μέλους της ΕΕ
  • Να είναι διατιθέμενοι να εργαστούν και να μάθουν σε διεθνές περιβάλλον και να είναι δεκτικοί στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

  Πιο αναλυτικά, η βαθμολογία εξάγεται ως εξής:
  1. Μέσος όρος μονάδων ECTS ανά εξάμηνο (50 μόρια): Πλήθος ECTS/αριθμός εξαμήνου
  2. Μέτρηση Αποδοτικότητας Φοιτητή (20 μόρια): Μ.Ο. Βαθμολογίας
  3. Γνώση Α΄ Ξένης Γλώσσας (20 μόρια)
  4. Πιστοποίηση επιπέδου Β1 - 5 μόρια
   Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (Lower)- 10 μόρια
   Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) - 15 μόρια
   Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency) - 20 μόρια
  5. Γνώση Β΄ Ξένης Γλώσσας (10 μόρια)
  6. Λοιπά Θέματα Αξιολόγησης:
  7. Πιστοποίηση επιπέδου Β1 – 2,5 μόρια
   Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (Lower)- 5 μόρια
   Πιστοποίηση επιπέδου Γ1 (Advanced) – 7,5 μόρια
   Πιστοποίηση επιπέδου Γ2 (Proficiency) - 10 μόρια
   Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο φοιτητής που έχει το μεγαλύτερο Μέσο Όρο Βαθμολογίας.

 3. Προϋποθέσεις Γλώσσας
 4. Με βάση γενική οδηγία ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας, για μετακινήσεις μαθησιακού περιεχομένου, ορίζεται το επίπεδο Β2 (Lower) για την Αγγλική (ή κατά περίπτωση γαλλική και γερμανική γλώσσα)

  Tο πανεπιστήμιο υποδοχής ορίζει ανά περίπτωση ανάλογες απαιτήσεις (πχ Γαλλικά, γερμανικά κλπ.). Συνεπώς οι εξερχόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά από το πανεπιστήμιο υποδοχής, και να ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις αυτές. Επίσης σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τον κανονισμό του Τμήματος Σπουδών Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 5. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για 2η φορά:
 6. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με υποτροφίες ERASMUS+ για δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο, τότε ο υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS + μπορεί να εγκρίνει την παράταση της υποτροφίας για δεύτερο εξάμηνο εφόσον: Ικανοποιηθούν οι αιτήσεις φοιτητών που μετακινούνται για πρώτη φορά.

  Ωστόσο, δύναται να απορριφθούν αιτήσεις φοιτητών που επελέγησαν κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ακύρωσαν τη συμμετοχή τους με καθυστέρηση.

 7. Χαμηλή προτεραιότητα κινητικότητας:
 8. Τέλος σε χαμηλή προτεραιότητα τίθενται οι σπουδαστές οι οποίοι επιλέγουν ως πόλη κινητικότητας την πόλη προέλευσης τους.

 9. Λοιπά Θέματα Αξιολόγησης
  • Δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές με μειωμένη ή μηδενική προηγούμενη συμμετοχή σε προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος.
  • Οι εγκρίσεις θα γίνονται μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.
  • Θα τηρηθεί λίστα επιλαχόντων φοιτητών, η οποία μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ακύρωσης μιας συμμετοχής ή πρόσθετης χρηματοδότησης.
  • Δε γίνονται δεκτές οι αιτήσεις φοιτητών που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

B) Υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για Πρόγραμμα Σπουδών ERASMUS+
Αρχικές Προϋποθέσεις:

Αν ο υποψήφιος είναι φοιτητής του: Προϋποθέσεις:
O φοιτητής μπορεί να οφείλει:
2ου εξαμήνου το πολύ μέχρι 1 μαθήματα από το πρώτο εξάμηνο.
3ου εξαμήνου το πολύ μέχρι 2 μαθήματα από το δεύτερο εξάμηνο και μην οφείλει μαθήματα του πρώτου εξαμήνου.

Προϋποθέσεις Γλώσσας:
Ισχύουν τα όσα αναφέρονται και για τους Προπτυχιακούς Φοιτητάς.

Κατάταξη αιτούντων μεταπτυχιακών σπουδαστών
Σε περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων Φοιτητών είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, τότε ορίζεται σειρά κατάταξης αναλογικά με βάση τα όσα αναφέρονται και για τους Προπτυχιακούς Φοιτητάς.