Χρησιμοποιούμε cookies για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας. Οκ Συμφωνώ!

Lessons NPS

Curriculum of School of Informatics and Telecommunications
Course Tables per Semester and Flow

1st Semester

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
101 R LINEAR ALGEBRA 5 4 1 - 5
102 R MATHEMATICAL ANALYSIS 5 4 1 - 7
103 R PROGRAMMING Ι 5 3 - 2 7
104 R LOGIC DESIGN 5 4 - 1 5
105 R ANALOG ELECTRONICS 5 3 - 2 6
Summary: 25 18 2 5 30

2nd Semester

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
201 R PRINCIPLES OF ELECTROMAGNETICS & TELECOMMUNICATIONS 5 4 1 - 6
202 R PROTOCOLS AND ARCHITECTURAL NETWORKS 5 4 - 1 6
203 R DISCRETE MATHEMATICS 5 4 1 - 6
204 R PROGRAMMING ΙΙ 5 3 - 2 7
205 R DIGITAL ELECTRONICS 5 3 - 2 5
Summary: 25 18 2 5 30

3rd Semester

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
301 R COMPUTER ARCHITECTURE 5 3 - 2 6
302 R OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 5 4 - 1 7
303 R SIGNALS & SYSTEMS 5 4 1 - 6
304 R SIGNAL DISTRIBUTION 5 4 1 - 5
305 R DATA STRUCTURES 5 4 - 1 6
Summary: 25 19 2 5 30

4th Semester

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
401 R PRINCIPLES OF LANGUAGE PLANNING 5 4 - 1 6
402 R OPERATING SYSTEMS 5 3 - 2 7
403 R COMPUTER NETWORKS 5 4 - 1 6
404 R DATABASES 5 4 - 1 6
405 R POSSIBILITIES & STATISTICS 5 4 1 - 5
Summary: 25 19 1 5 30

5th Semester

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
501 R INTEGRATED SYSTEMS 4 3 - 1 5
502 R ARTIFICIAL INTELLIGENCE 5 3 - 2 5
503 R DIGITAL TELECOMMUNICATIONS 5 3 - 2 5
504 R ALGORITHMS & COMPLEXITY 4 3 1 - 5
505 R SOFTWARE TECHNOLOGY 5 3 - 2 5
506 R BROADCAST NETWORKS 4 3 - 1 5
Summary: 27 18 1 8 30

6th Semester

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
601 R DIGITAL SIGNAL PROCESSING 5 3 1 1 5
602 R TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS 5 3 2 - 5
603 R IMAGE PROCESSING 5 3 1 1 5
604 R SYSTEM SECURITY 5 3 1 1 5
605 GCC LESSON FOR DEVELOPING SKILLS - - - - -
606 GCC GENERAL TEAM OF OPTIONAL COURSES - - - - -
Summary: 20 12 5 3 20

LESSON FOR DEVELOPPING SKILLS (TECHNICAL ECONOMIC EDUCATION)

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
1 GCC INNOVATION & ENTERPRENEURSHIP 4 3 - 1 5
2 GCC RESEARCH & WRITING METHODOLOGY 4 2 - 2 5
3 GCC PROJECT MANAGEMENT 4 3 - 1 5
4 GCC ORGANIZATION AND BUSINESS MANAGEMENT 4 3 - 1 5

GENERAL TEAM OF OPTIONAL COURSES

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
1 GTOC MATHEMATICAL ANALYSIS ΙΙ 5 4 1 - 5

SPECIALIZATION FLOWS

7th Semester
SOFTWARE COURSES FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F1_W1 F COMPILERS 4 3 - 1 5
F1_W2 F DATABASES ΙΙ 4 3 - 1 5
F1_W3 F BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 4 3 - 1 5
F1_W4 F INTERNET APPLIANCE TECHNOLOGIES 4 3 - 1 5

FLOW OF INTELLIGENT SYSTEMS & APPLICATIONS

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F2_W5 F DATA MINING 4 3 - 1 5
F2_W6 F GAME MAKING 4 3 - 1 5
F2_W7 F OPTIMIZATION 4 3 - 1 5

COMPUTER SYSTEM COURSES FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F3_W8 F INTERNET OF THINGS 4 3 - 1 5
F3_W9 F BIOMEDICAL TECHNOLOGY 4 3 - 1 5
F3_W10 F MODELLING & SYSTEMS CONTROL 4 3 - 1 5

TELECOMMUNICATION COURSE FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F4_W11 F ANTENNAS - MICROWAVES 4 2 - 2 5
F4_W12 F MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS 4 2 - 2 5
F4_W13 F OPTICAL COMMUNICATIONS - WAVES 4 3 - 1 5

NETWORK COURSE FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F5_W14 F ADVANCED NETWORK PLANNING ISSUES 4 3 - 1 5
F5_W15 F SPECIAL NETWORK ISSUES 4 3 - 1 5
F5_W16 F e-LEARNING SYSTEMS 4 3 - 1 5

8th SEMESTER
SOFTWARE COURSES FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F1_S1 F DEVELOPMENT OF WEB APPLICATIONS & DATA BASES 4 3 - 1 5
F1_S2 F COMUTER GRAPHICS 4 3 - 1 5
F1_S3 F MOBILE APPLIANCES PROGRAMMING 4 3 - 1 5

INTELLIGENT SYSTEMS & APPLICATIONS FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F2_S4 F STATISTICAL MECHANICAL LEARNING 5 4 - 1 5
F2_S5 F BIOINFORMATION 4 3 - 1 5

COMPUTER SYSTEMS COURSE FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F3_S6 F SENSOR NETWORKS 5 4 - 1 5
F3_S7 F CMOS ASIC DESIGN TECHNIQUES 4 2 - 2 5
F3_S8 F DISTRIBUTED AND PARALLEL SYSTEMS 4 3 - 1 5

TELECOMMUNICATION COURSE FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F4_S9 F NANOELECTRONIC DEVICES 5 2 - 2 5
F4_S10 F OPTOELECTRONICS 4 2 - 2 5

NETWORK COURSE FLOW

CODE CAT. LESSON SUM. THEOR. COACH. WORKS. ECTS
F5_S11 F TELECOMMUNICATION NETWORKS 4 3 - 1 5
F5_S12 F NETWORKS ANALYSIS AND SIMULATION 4 3 - 1 5
F5_S13 F NETWORK MANAGEMENT 4 3 - 1 5